Citycon sijoituskohteena


Sijoittamalla Cityconiin investoit suomalaiseen kiinteistösijoitusyhtiöön, jossa yhdistyvät kiinteistösijoittaminen ja kauppakeskusliiketoiminta. Yhtiö on erikoistunut vähittäiskaupan kiinteistöihin, etenkin kauppakeskuksiin, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa. Erikoistuneena yhtiönä Cityconilla on vahva markkinatuntemus ja ammattitaito ja etenkin yhtiön kauppakeskusjohtaminen on huippuluokkaa. Aktiivisena yhtiönä Citycon kehittää toimialaa ja lisää kiinteistöomaisuuden arvoa ja kasvattaa tuottoja.

Citycon pyrkii luomaan vahvaa, ennakoitavaa kassavirtaa pitkäjänteisen liiketoiminnan, konservatiivisen liiketoimintamallin ja vahvan taseen avulla. Vuonna 2016 osoitimme jälleen kerran kykymme tehdä vakaata ja nousujohteista tulosta myös haastavassa markkinatilanteessa.

Tavoitteena enemmän lisäarvoa osakkeenomistajille
Pyrimme edelleen parantamaan kannattavuuttamme, kasvunäkymiämme ja osakkeen arvoa aktiivisen liiketoimintajohtamisen, kiinteistökannan uudistamisen sekä vahvistamisen ja tehokkaan rahoituksen avulla.

Cityconin menestyksen avaimen muodostavat tasapainoinen, parhaisiin paikkoihin keskittyvä kauppakeskusportfolio, ennakoiva liiketoimintajohtaminen ja asiakkaan tarpeiden perusteellinen ymmärtäminen sekä kyky hyödyntää Pohjoismaiden ja Baltian maiden laajuista liiketoimintaympäristöämme. Yhtenä markkinoiden johtavana toimijana meillä on vahva kauppakeskusverkosto, tunnemme markkinamme perusteellisesti ja voimme toteuttaa hankintoja sekä kehityshankkeita valikoidusti silloin, kun sopivia tilaisuuksia ilmaantuu. Kannattavuus on meille erittäin tärkeää ja olemme viime vuosina järjestäneet organisaatiomme uudelleen tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on aina tuottaa lisäarvoa sidosryhmillemme ja tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto.

Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin strategiaa. Hyvä hallinnointitapa, tavoitteellinen johtaminen, asianmukaiset työolot ja yhteisön osallistaminen ovat Cityconin toiminnan tärkeitä peruspilareita. Cityconin toiminta tällä alueella on tunnustettu myös yhtiön ulkopuolella GRESB-tutkimuksessa (Green Star) ja EPRA-vastuullisuuspalkintoina (kultataso). Citycon on saanut myös EPRAn kultamitalin taloudellisesta raportoinnistaan viitenä perättäisenä vuonna.

Osinkopolitiikka
Cityconin nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.