Luomme urbaaneja
  kohtaamispaikkoja

   

   

   

  MISSIO

  VISIO

  Tarjoamme parhaat liiketilat ja päivittäiset ostoselämykset urbaaneissa kauppakeskuksissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Citycon haluaa olla vahva kauppakeskusbrändi Pohjoismaissa ja Baltiassa.

   


   

  Oikea kiinteistökanta

  Vähittäiskauppaan erikoistunut toimija, joka keskittyy kasvavilla alueilla sijaitseviin päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin.

   

  Vastuullinen kauppakeskusjohtaminen

  Sitoutuminen kestävään kehitykseen ja johtamiseen sekä kauppakeskuksiamme ympäröivien yhteisöjen tukemiseen.

   

  Vahva pääomapohja

  Tuottojen maksimointi käyttämällä pääomaa tehokkaasti ja pitämällä velkaantumisaste konservatiivisena.

   

  Vähittäiskaupan asiantuntijat

  Miellyttävien ostoselämysten luominen hyödyntämällä vankkaa vähittäiskaupan asiantuntemustamme kauppakeskusliiketoiminnan arvoketjun kaikissa vaiheissa.

   


   

   


  Oikea kiinteistökanta

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET VUONNA 2016

  • Investoimme kauppakeskuksiin Pohjoismaiden ja Baltian suurimmissa kaupungeissa ja urbaaneilla alueilla, joissa on vahva väestöpohja.
    
  • Keskitymme hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä oleviin kauppakeskuksiin, joissa on päivittäistavarakauppaa, terveydenhuoltoa ja muita kunnallisia palveluita.
    
  • Johdamme ja kehitämme kiinteistöjämme aktiivisesti.
    
  • Keskitymme parantamaan kiinteistökannan laatua aktiivisella johtamisella ja pääoman kierrättämisellä.
    
  • Jatkamme Ison Omenan ja Mölndal Gallerian nykyisiä kehityshankkeita ja kiihdytämme tulevia hankkeita, mukaan lukien Lippulaiva ja Tumban hankkeita.
    
  • Myymme lisää ydinliiketoimintaan kuulumattomia kohteita, eli market- ja myymäläkiinteistöjä sekä pieniä kasvukeskusten ulkopuolisia kauppakeskuksia pääasiassa Suomessa ja Norjassa.
    

   


   


  Vastuullinen kauppakeskusjohtaminen

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET VUONNA 2016

  • Noudatamme tiukkoja eettisiä periaatteita ja edistämme niitä koko arvoketjussamme.
    
  • Luomme vilkkaita ja elinvoimaisia keskuksia paikallisyhteisöille ja tuemme ympäröivää yhteistöä kaikessa toiminnassamme.
    
  • Sitoudumme kestävään kehitykseen ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kauppakeskustemme energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.
    

   


   


  Vahva pääomapohja

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET VUONNA 2016

  • Varmistamme pääomamarkkinoilta hankittavan riittävän ja kilpailukykyisesti hinnoitellun rahoituksen, joka mahdollistaa strategiamme joustavan toteuttamisen.
    
  • Kierrätämme pääomaa tehokkaasti keskittymällä kohteisiin, joissa meillä on kilpailuetu.
    
  • Laajennamme pääomapohjaa, hajautamme riskejä ja hyödynnämme asiantuntemusta pitkän aikavälin yhteisyrityskumppanuuksilla.
    
  • Noudatamme liiketoimintasuunnitelmaa, joka tähtää investointitason luottoluokituksiemme säilyttämiseen tai parantamiseen.
    
  • Pidämme taseen vahvana ja varmistamme matalat keskimääräiset rahoituskustannukset ja monipuoliset lainamaturiteetit.
    
  • Säilytämme nykyiset luottoluokitukset tai parannamme niitä.
    
  • Jatkamme pääoman kierrättämistä ja investoimme ydinliiketoimintaamme kuuluviin kohteisiin.
    

   


   


  Vähittäiskaupan asiantuntijat

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET VUONNA 2016

  • Luomme positiivisen asiakaspolun hyödyntämällä perusteellista markkinoiden ja asiakkaidemme tuntemustamme.
    
  • Panostamme digitaalisiin, asiakaskokemusta parantaviin innovaatioihin.
    
  • Tarjoamme erinomaisen työympäristön, jossa tuetaan ammatillistä kasvua ja palkitaan hyvistä suorituksista.
    
  • Lanseeraamme ja otamme käyttöön uuden digitaalisen kanta-asiakasohjelman.
    
  • Jatkamme Norjan organisaation integrointia ja parhaiden käytäntöjen yhtenäistämistä.