Elämää urbaaneihin
  kohtaamispaikkoihin

     Yli 100 päivittäistavarakauppaa.

  Kauppakeskustemme ankkureina ovat päivittäistavarakaupat ja muut päivittäiseen asiointiin tarkoitetut liikkeet.


     Kauppakeskuksissa on kahviloita, mehubaareja, pikaruokaravintoloita ja erilaisia etnisiä sekä perinteisiä ravintoloita.


     Hyvät joukkoliikenneyhteydet.
  Pysäkit ovat usein kauppakeskusten yhteydessä tai niiden välittömässä läheisyydessä.
  Kauppakeskuksemme ovat vaikutusalueellaan hallitsevassa asemassa.


     Keskuksemme tarjoavat monipuolisia hyvinvointi- ja terveyspalveluja: lääkäripalveluja, optikkoja, äitiysneuvoloita, kuntosaleja, apteekkeja, kunnallisia terveyspalveluja ja kauneudenhoitoa.


     Kauppakeskuksissamme on yhä enemmän myös kunnallisia palveluja, esimerkiksi kirjastoja ja palvelupisteitä, jotka tarjoavat sosiaali-, työllisyys- ja terveyspalveluja.


     Monet Cityconin kauppakeskukset keskittyvät vahvasti muotiin.


     Enemmän kuin vain ostoksia - teatterit, näyttelyt ja elokuvat viihdyttävät ja rentouttavat.


     Olemme yhteydessä asiakkaisiin sekä kauppakeskuksissa että niiden digitaalisissa kanavissa.
  Painopiste on voimakkaasti Cityconin yhteisöjen rakentamisessa.