Yhteisöllisyys ja kumppanuus


Citycon haluaa tarjota lähialueen asukkaille monipuolisia palveluita. Julkishallinnon palvelupisteet, kirjastot, terveysasemat, kotihoidon yksiköt ja jopa kappeli täydentävät kauppakeskusten palvelutarjontaa. Cityconin kauppakeskukset sijaitsevat olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa lähellä ihmisiä ja ihmisvirtoja. 

Kauppakeskusten arjessa otetaan huomioon paikalliset toimijat kuten esimerkiksi asukasyhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt, joiden kanssa tehdään paikallista yhteistyötä, jonka muodot vaihtelevat kauppakeskuskohtaisesti. Paikalliset toimijat otetaan huomioon myös kehityshankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Lähialueidensa ympäristön suojelemisesta Citycon huolehtii muun muassa toteuttamalla kaikki kauppakeskustensa rakennus- ja kehityshankkeet kestävästi ympäristöluokitusten periaatteiden mukaisesti. Osalla Cityconin kauppakeskuksista ja niiden ympäristöistä on kulttuurihistoriallisia ja rakennusperinteeseen liittyviä arvoja, mikä otetaan huomioon kehityshankkeissa.

Lue lisää Vuosikertomus- ja Vastuullisuusraportistamme 2015