Citycon i korthet


Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 3,4 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 1,8 miljarder euro. 

Med 35 köpcentrum och 25 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Sverige och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 10 i Sverige, tre i Estland och ett i Danmark.

Citycons köpcentrum är belägna i urbana knutpunkter nära kundernas hem och arbetsplatser. Köpcentrumen har goda kollektivtrafikförbindelser och de finns nära hälsovård och kommunal service. 2014 var det totala besökarantalet 150 miljoner.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).