Hållbar utveckling skapar
  varaktiga värden

   

  Hållbarhet


  För Citycon är hållbar utveckling en viktig hörnsten när det gäller att skapa varaktiga värden. Vi arbetar enligt höga etiska principer och vill bidra till lokalsamhället i allt vi gör. Vi strävar efter att alltid beakta miljöaspekterna och trivseln i områdena som omger våra fastigheter.

  Mission
  Att erbjuda affärslokaler och köpupplevelser som är hållbara såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

  Ambition
  Att vara en föregångare för hållbar hantering av köpcentrum.

  Aktiv ägare och långsiktig utvecklare
  Citycon är en aktiv och långsiktig ägare och utvecklare av köpcentrum. Våra investeringar påverkar lokalsamhället genom att vi skapar jobb och gör lokala upphandlingar. Samtidigt utgör våra köpcentrum en miljöbelastning.


  Stärker välmågan hos lokalsamhället

  • Den lokala ekonomin stärks av skatteintäkter och köpkraften som skapas av jobben
  • Förbättrad tillgång på tjänster och produkter
  • Köpcentrumet är en del av lokalsamhället och en plats för möten och upplevelser  Påverkar miljön
  Miljön belastas främst genom energianvändningen i köpcentrumet, biltrafiken till och från köpcentrumet och sopor som genereras av hyresgästerna.


  Påverkar den urbana miljön och strukturen

  • Citycons nås enkelt genom kollektivtrafik
  • Närområdets attraktionskraft och dess köpkraft ökar

     Våra tre fokusområden är miljö,
  lokalsamhälle & partnerskap samt människor
  Miljö
  Energieffektiva och miljömässigt sunda köpcentrum


  Lokalsamhälle & partnerskap

  • Urbana, multifunktionella köpcentrum med starka band till lokalsamhället.
  • Erbjuda hållbara kundflöden till hyresgäster
  • Agera som en ansvarstagande affärspartner


   Människor

  Ett bra ställe att jobba på och vara stolt över, med människor som har en passion för att leverera.


  Citycons Code of Conduct lägger grunden för affärsverksamheter, miljöfrågor, mänskliga rättigheter och relationerna till våra anställda och externa intressenter.

   Läs mer på vår engelska hemsida.

  Årsredovisning med hållbarhetsrapport (in english)