• på svenska
  • english
  • Suomeksi
  • LinkedIn

Citycon i korthet

 

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av daglivarucentrerade köpcentrum i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 3,3 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 1,6 miljarder euro. Citycon har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Citycon är marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Sverige och har fått fotfäste i Danmark och Litauen.

Citycon äger 36 köpcentrum och 31 andra handelsfastigheter. Citycons köpcentrum är belägna i stadsmiljöer nära kundernas hem och arbetsplatser. Köpcentrumen har goda kollektivtrafikförbindelser och de ligger nära hälsovårdstjänster och kommunal service. 

Citycon noteras på NASDAQ OMX Helsingforsbörs sedan 1988.

Citycon har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2).

Citycon är en medlem i  EPRA (European Public Real Estate Association). 

                                                                                                                                                                     

Uppdaterat 30.10.2014