• på svenska
  • english
  • Suomeksi
  • LinkedIn

Hållbarhet och Ansvar

För Citycon innebär en ansvarsfull verksamhet både ekonomisk effektivitet och framgång, ärlig verksamhet samt lösningar som tar hänsyn till miljön inom bolagets hela verksamhet. Ansvarsprinciperna är öppenhet och insyn. Enligt dessa principer publicerar Citycon sin kombinerade årsredovisning och ansvarsrapport.

En viktig del av Citycons strategi är att principerna för hållbar utveckling ska gälla i alla delar av verksamheten. En hållbar utveckling kan definieras som en ständigt pågående styrd samhällsförändring, vars huvudsakliga mål är att trygga möjligheten till ett bra liv för nuvarande och framtida generationer. Hållbar utveckling kan delas in i tre dimensioner: en ekonomisk, en ekologisk och en social.

Citycons priciper "Code of Conduct" är utgångspunkten i vår verksamhet när det gäller miljöfrågor, mänskliga rättigheter och i förhållande till våra anställda och samarbetsparters. Bekanta dig med Citycons ansvarsprinciper i vår "Code of Conduct".

Läs mer i Citycons bok "Citycon Creating Green ". 

 

Läs mer http://www.citycon.fi/sustainability