• på svenska
  • english
  • Suomeksi
  • LinkedIn
 

Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta Cityconissa merkitsee taloudellista tehokkuutta ja tuloksellisuutta, reilua toimintaa, sekä ympäristön huomioivia ratkaisuja kaikissa yhtiön toiminnoissa. Vastuullisuuden lähtökohtia ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Näiden lähtökohtien mukaisesti Citycon julkaisee yhdistetyn vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin.

Citycon noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat olennainen osa Cityconin strategiaa. Kestävä kehitys voidaan määritellä jatkuvaksi, ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: taloudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen.

Citycon Code of Conduct toimii perustana liiketoiminnassa, ympäristöasioissa, ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa ja suhteissa työntekijöihimme ja sidosryhmiimme. Tutustu Cityconin vastuullisuuden periaatteisiin Code of Conductissa.

Citycon julkaisi viidennen yhdistetyn vuosikertomuksen ja vastuullisuusraporttinsa keväällä 2014 koskien edellistä vuotta. Raportointi kattaa koko Cityconin toiminnan kaikissa toimintamaissa. Citycon soveltaa raportoinnissaan Global Reporting Initiativen kiinteistö- ja rakennussektorin toimialakohtaisia (CRESS) suosituksia vastuullisuusraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Ympäristövastuun raportointi noudattaa myös EPRA:n syksyllä 2011 julkaisemia ohjeistuksia. Raportti vastaa Cityconin tekemän itsearvioinnin perusteella GRI:n mukaista raportointitasoa B.

Tutustu Cityconin Citycon Creating Green -kirjaseen.

 

 

Tiesitkö, että liiketilan valaistusratkaisulla on merkittävä yhteys tilan energiankulutukseen?