Citycon työpaikkana - Annamme henkilöstölle tilaisuuden kasvaa ja kukoistaa

Cityconin henkilöstöstrategian ydin on tarjota henkilöstölle erilaisia mahdollisuuksia ja antaa heille tilaisuus ammatilliseen kasvuun. Cityconilla on vahva suorituksen johtamisen kulttuuri. Työntekijäkokemusta vahvistetaan sillä, että Cityconin ”Together One” ­arvoa toteutetaan käytännössä: cityconlaiset nauttivat työstään ja ovat siitä ylpeitä.

Kaikkia cityconlaisia kannustetaan etsimään mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Edistämme sisäistä liikkuvuutta, ja joka vuosi monet työntekijät siirtyvät uusiin tehtäviin eri toimintojen välillä ja jopa maasta toiseen. Pyrimme täyttämään mahdollisimman monet avoimet työpaikat sisäisellä haulla.

Pyrimme löytämään aktiivisen osaamisen hallinnan avulla sopivimman toimintakulttuurin, työtehtävän ja työntekijän yhdistelmän. Useat yhtiön työntekijät on rekrytoitu harjoittelijoiksi opintojensa loppuvaiheessa. Tuemme henkilöstöämme, jotta he voivat hyödyntää koko potentiaalinsa, ja tarjoamme heille urakehitysmahdollisuuksia yrityksen sisällä. Henkilöstömme oppii uutta monella eri tavalla – työkokemuksen myötä, kollegoilta, koulutuksista, seminaareista ja ammatillisista verkostoista. Pyrimme ennakoimaan seuraavia mahdollisia askeleita uralla eteenpäin ja varmistamme, että meillä on potentiaalisia seuraajaehdokkaita, kun paikkoja avautuu.

Uskomme inspiroivaan johtamiseen, joka takaa edellytykset sille, että henkilöstö saavuttaa haastavat tavoitteensa. Johtajamme valmentavat tiimejään ja varmistavat näin, että kaikki tietävät, mitä tehdä, mihin pyrkiä ja miten päästä asetettuihin tavoitteisiin. Päivittäisen työn lisäksi johtamiskulttuuria kehitetään kahdesti vuodessa järjestettävällä ”Let’s Lead” -valmennusohjelmalla.

Cityconin arvot: Passionate, Solution-Oriented ja Together One

Cityconin arvot, Passionate, Solution-Oriented ja Together One, ovat perusta kaikelle toiminnalle ja johtamiselle Cityconilla. On tärkeää, että kaikki cityconlaiset sitoutuvat työssään arvoihimme. Tämän vuoksi etsimme rekrytoinnissamme innostuneita, ratkaisukeskeisiä ihmisiä, jotka pystyvät työskentelemään saumattomasti tiimin osana. Päämääränämme on löytää yrityskulttuuriimme parhaiten sopivat henkilöt. Keskustelemme arvoista myös vuosittain osana ihmisten kehityssuunnitelmia. Rakentamalla vahvan yrityskulttuurin, jossa jokainen toteuttaa arvojamme työssään, pystymme tehostamaan oppimista, kehittymistä, osaamisen hallintaa ja johtamista sekä keskittymään tavoitteidemme saavuttamiseen.

Katso avoimet työpaikkamme