Globaalit megatrendit muovaavat kauppakeskusalaa

Neljä globaalia megatrendiä muovaavat kauppakeskusalaa myös Pohjoismaissa.

Kaupungistuminen

 • Kaupunkien kasvu ja kaupunkialueille kohdistuva muuttoliike jatkuvat     


85 % pohjoismaalaisista asui kaupungeissa vuonna 20141)

Väestömuutokset

 • Aiempaa korkeampi koulutustaso, tulojen kasvu
 • Edelleen kasvava elinajanodote, ikääntyminen
 • Entistä pienemmät kotitaloudet


Naisten elinajanodote Pohjoismaissa 83,8 vuotta ja miesten 79,7 vuotta2)

Digitalisaatio

 • Digipalvelut, verkkokauppa, mullistavat disruptiiviset teknologiat ja automaatio lisääntyvät
 • Liiketoimintaan, rakentamiseen, infrastruktuuriin ja kuluttamiseen liittyvät innovaatiot


62 % Pohjoismaiden 18–79-vuotiaista teki verkko-ostoksia vuonna 20163)

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

 • Ympäristö- ja vastuullisuustietoisuus


Kaikki Pohjoismaiden pääkaupungit pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä4)

Miten trendit muovaavat kauppakeskustoimialaa?

Entistä tiiviimpi kaupunkirakenne

 • Monitoimirakennukset
 • Jalankulkija- ja pyöräilijäystävällisyys

Kaupunkialueiden eriytyminen

 • Kasvun keskittyminen pääkaupunki- ja metropolialueille

Joukkoliikenteen kasvu

 • Joukkoliikenteen jatkuva kehittäminen ja sen suosion kasvu
 • Henkilöautoilun vaiheittainen väheneminen

Kuluttaminen osana urbaania elämäntyyliä

 • Palveluiden käytön kasvu, ympärivuorokautisten palveluiden ja mutkattomien ravintoloiden sekä kahviloiden kysyntä
 • Kasvava hinta- ja laatutietoisuus
 • Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen
 • Jakamistalous: tavaroiden ja palveluiden vertaisjakaminen, omistamisen merkityksen pieneneminen
 • Yhteisöllisyyden arvostaminen

Palveluiden saavutettavuus

 • Arjen sujuvuuden arvostaminen, yhdestä paikasta saatavien palveluiden suosiminen
 • Sijainnin kasvava merkitys

Monikanavaisuus

 • Digitaaliset ja fyysiset palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä optimaalisen palvelukokonaisuuden

Energiatehokkuus ja tavoitteena puhtaampi ympäristö

 • Tiukentuvat energiatehokkuusvaati­mukset esimerkiksi rakennusalalle ja teollisuudelle
 • Hajautetun energiantuotannon merki­tyksen kasvaminen (esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima sekä maalämpö)
 • Kaupunkien vastuullisuus- ja hiilineutraaliustavoitteet
 • Autojen päästövähennykset


1) Lähde: Nordregio State of the Nordic Region 2016
2) Lähde: Nordic Council of Ministers: Nordic Statistics 2016
3) Lähde: Postnord Ecommerce in the Nordics 2017
4) Lähde: Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan kaupungit