Johto

Cityconin lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat Cityconin valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Cityconin hallinnointi‑ ja ohjesäännön mukaisesti.

Cityconin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Suomi, Norja, Ruotsi sekä Viro ja Tanska. Liiketoimintayksiköt ovat edelleen jaettu klustereihin. Suomessa on  kolme klusteria, Norjassa kolme, Ruotsissa kaksi sekä Viro ja Tanska -yksikössä yksi klusteri.