Strategy

  Strategia, tavoitteet ja arvot

  MISSIO

  Tarjoamme parhaat liiketilat ja päivittäiset ostoselämykset
  urbaaneissa kauppakeskuksissa Pohjoismaissa. 

  VISIO

  Citycon haluaa olla vahva kauppakeskusbrändi Pohjoismaissa. 


   STRATEGIAMME
  Strategiamme perustuu vastuulliseen liiketoimintamalliin, jossa vuokralaistemme ja
  toimintayhteisöjemme menestys tukee pitkän aikavälin tavoitettamme eli lisäarvon tuottamista osakkeenomistajille.  

  Liiketoimintamalli

  OIKEA KIINTEISTÖKANTA VÄHITTÄISKAUPAN ASIANTUNTIJAT VAHVA PÄÄOMAPOHJA


  ARVOMME

  Passionate
  Keskittyminen vähittäiskauppaan. 
  Tuloshakuisuus.
  Omistajuus ja vastuunkanto.
  Ylpeys työstämme. 

   

  Solution­-oriented
  Parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuottaminen.
  Käytännönläheisyys ja töihin tarttuminen.
  Päämääränä pitkaäaikainen lisäarvo.
  Katse tulevassa. 

   

  Together One
  Yksi Citycon, yksi brändi.
  Yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen.
  Toistemme kannustaminen,
  haastaminen ja tukeminen.
  Arvokas yhteisön jäsen. 

   


  Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet  OIKEA KIINTEISTÖKANTA

  Vähittäiskauppaan erikoistunut   toimija, joka keskittyy kasvavilla alueilla sijaitseviin monipuolisiin, päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin. 

  Käytännössä

  • Keskitymme urbaaneihin kauppakeskuksiin, joihin on helppo tulla ja jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä
  • Luomme moderniin elämäntyyliin sopivia monipuolisia kauppakeskuksia, joiden ydintarjontaa ovat erilaiset arjen ostosmahdollisuudet ja palvelut
  • Investoimme kiinteistöjemme kehittämiseen ja kestäviin ratkaisuihin 

  Prioriteetit vuodelle 2017

  • Parannamme edelleen kiinteistökannan laatua 150–200 miljoonan euron kehitysinvestoinneilla ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia kohteita
  • Saatamme Ison Omenan kehityshankkeen päätökseen ja jatkamme Mölndal Gallerian kehittämistä
  • Vauhditamme tulevia kehityshankkeita ja aloitamme rakentamisen Lippulaivassa sekä Down Townissa
  • Kasvatamme ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta yli 80 prosenttin ja parannamme energiatehokkuutta esimerkiksi tuottamalla kauppakeskuksissamme uusiutuvaa energiaa 


  VÄHITTÄISKAUPAN ASIANTUNTIJAT

  Miellyttävien ostoselämysten ja kestävien ratkaisujen luominen hyödyntämällä ja kehittämällä vankkaa vähittäiskaupan asiantuntemustamme kauppakeskusliiketoiminnan arvoketjun kaikissa vaiheissa  

  Käytännössä

  • Luomme positiivisen asiakaspolun ja vakaita asiakasvirtoja vuokralaisille hyödyntämällä perusteellista markkinoiden ja asiakkaiden sekä digitaalisten innovaatioiden tuntemustamme
  • Tarjoamme yhtenäisen brändikokemuksen kaikissa kauppakeskuksissamme
  • Luomme yhteisöille lisäarvoa verkostoitumalla, vuoropuhelulla, valikoiduilla yhteistyökumppanuuksilla ja toimimalla vastuullisena liikekumppanina
  • Varmistamme, että saamme oikeat osaajat tarjoamalla erinomaisen työympäristön, joka tukee ammatillista kasvua 

  Prioriteetit vuodelle 2017

  • Jatkamme kiinteistökantamme hallinnan optimointia ja yhtenäistämistä One Citycon -ajattelun pohjalta
  • Laajennamme digitaalisen kanta-asiakasohjelman käyttöä
  • Jaamme aktiivisesti vastuullisuuteen liittyvää tietoa sidosryhmillemme esimerkiksi Code of Conductin ja vuokralaisten ympäristötehokkuuskoulutusten avulla
  • Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia uudella sisäisellä suorituksen- ja osaamisenhallinnan työkalulla, CityPeoplella


  VAHVA PÄÄOMAPOHJA

  Tuottojen maksimointi ja kehityshankkeiden rahoittaminen käyttämällä pääomaa tehokkaasti sekä pitämällä velkaantumisaste konservatiivisena 

  Käytännössä

  • Varmistamme riittävän ja kilpailukykyisesti hinnoitellun rahoituksen, joka mahdollistaa strategiamme joustavan toteuttamisen
  • Kohdistamme pääomaa tehokkaasti keskittymällä kohteisiin, joissa meillä on kilpailuetu
  • Pitkän aikavälin yhteistyökumppanuudet laajentavat pääomapohjaa, hajauttavat riskejä ja tuovat lisää osaamista
  • Noudatamme liiketoimintasuunnitelmaa, joka tähtää investointitason luottoluokituksiemme säilyttämiseen tai parantamiseen 

  Prioriteetit vuodelle 2017

  • Pidämme taseen vahvana ja varmistamme matalat keskimääräiset rahoituskustannukset sekä monipuoliset lainamaturiteetit
  • Säilytämme nykyiset luottoluokitukset tai parannamme niitä
  • Jatkamme pääoman kierrättämistä ja investoimme ydinliiketoimintaamme kuuluviin kohteisiin 


  PITKÄAIKAISET TALOUDELLISET TAVOITTEET 

  Taloudelliset tavoitteet