Urbaaneja keskuksia pohjoismaissa

Neljä globaalia megatrendiä, joiden vaikutus muokkaa kauppakeskustoimialaa myös Pohjoismaissa.

Urban hubs in the Nordics

Kaupungistuminen

Väestömuutokset

Digitalisaatio

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

 • Kaupunkien kasvu ja kaupunkialueille kohdistuva muuttoliike jatkuvat

85 % pohjoismaalaisista asui kaupungeissa vuonna 20141)

 • Aiempaa korkeampi koulutustaso, tulojen kasvu
 • Edelleen kasvava elinajanodote, ikääntyminen
 • Entistä pienemmät kotitaloudet
 


Naisten elinajanodote pohjoismaissa 83,8 vuotta ja miesten 79,7 vuotta2)

 • Digipalvelut, verkkokauppa, mullistavat disruptiiviset teknologiat ja automaatio lisääntyvät
 • Liiketoimintaan, rakentamiseen, infrastruktuuriin ja kuluttamiseen liittyvät innovaatiot

62% pohjoismaiden 18–79-vuotiaista teki verkko-ostoksia vuonna 20163)

 • Ympäristö- ja vastuullisuustietoisuus

Kaikki pohjoismaiden pääkaupungit pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä4)

Miten trendit muovaavat kauppakeskustoimialaa?

ENTISTÄ TIIVIIMPI KAUPUNKIRAKENNE
 • Monitoimirakennukset
 • Jalankulkija- ja pyöräilijäystävällisyys

KAUPUNKIALUEIDEN ERIYTYMINEN
 • Kasvun keskittyminen pääkaupunki- ja metropolialueille

  JOUKKOLIIKENTEEN KASVU
 • Joukkoliikenteen jatkuva kehittäminen ja sen suosion kasvu
 • Henkilöautoilun vaiheittainen väheneminen
Urban consumer lifestyle KULUTTAMINEN OSANA URBAANIA ELÄMÄNTYYLIÄ
 • Palveluiden käytön kasvu, ympärivuorokautisten palveluiden ja mutkattomien ravinto­loiden sekä kahviloiden kysyntä
 • Kasvava hinta- ja laatutietoisuus
 • Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen
 • Jakamistalous: tavaroiden ja palveluiden vertaisjakaminen, omista­misen merkityksen pieneneminen
 • Yhteisöllisyyden arvostaminen
Urban consumers PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS
 • Arjen sujuvuuden arvostaminen, yhdestä paikasta saatavien palveluiden suosiminen
 • Sijainnin kasvava merkitys

MONIKANAVAISUUS
 • Digitaaliset ja fyysiset palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä optimaalisen palvelukokonai­suuden
Energy efficiency ENERGIATEHOKKUUS JA TAVOITTEENA PUHTAAMPI YMPÄRISTÖ
 • Tiukentuvat energiatehokkuusvaati­mukset esimerkiksi rakennusalalle ja teollisuudelle
 • Hajautetun energiantuotannon merki­tyksen kasvaminen (esimerkiksi aurinko-ja tuulivoima sekä maalämpö)
 • Kaupunkien vastuullisuus- ja hiilineutraaliustavoitteet
 • Autojen päästövähennykset

 

Lue lisää tulevaisuusvisiostamme vuosikertomuksestamme.

1) Lähde: Nordregio State of the Nordic Region 2016
2) Lähde: Nordic Council of Ministers: Nordic Statistics 2016
3) Lähde: Postnord Ecommerce in the Nordics 2017
4) Lähde: Helsingin, Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan kaupungit