Trends

  Vahvat trendit muokkaavat kauppakeskuksia

  Citycon tunnistaa neljä megatrendiä, jotka todennäköisesti muovaavat kauppakeskusalan tulevaisuutta: kaupungistuminen,
  moderni kuluttaja, monikanavaisuus ja kestävä kehitys. Nämä trendit asettavat myös joitain haasteita meille.


  Urban growth

  Vähittäiskaupan trendi

  KAUPUNGISTUMINEN

  Kaupunkien kasvu ja kaupunkirakenteen tiivistyminen: lähipalveluiden tarve 

  • Pohjoismaiden pääkaupungit ovat Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkeja
  • Entistä useampi valitsee joukkoliikenteen: auto ei enää ole välttämätön
  • Väestömuutokset: ikääntyminen, entistä pienemmät kotitaloudet, yksinasuminen

  Sijainnin merkitys kasvaa: palveluiden helppo saavutettavuus on yhä tärkeämpää 
  Vuoteen 2040 mennessä Oslon alueen väkiluvun arvioidaan kasvavan 30 %
  Cityconin vastaus:
   
  Painopistealueena kauppakeskukset:
  • Kaupunkialueilla, joissa väestönkasvu on voimakasta
  • Hallitseva asema vaikutusalueella

   
  Jatkuva kiinteistökannan laadun parantaminen:
  • Ydinliiketoimintaan kuulumattomien, pienempien kiinteistöjen myyminen sekä kiinteistöjen kehittäminen ja laajentaminen 

   

  70 %

  kiinteistökannasta on pääkaupunkiseuduilla
   

  100 %:ssa

  kauppakeskuksista on hyvät joukkoliikenneyhteydet 


  Modern consumer

  Vähittäiskaupan trendi

  MODERNI KULUTTAJA

   
  Enemmän kuin vain ostoksia: ihmiset etsivät sosiaalisia elämyksiä
  Ihmiset odottavat löytävänsä päivittäispalvelut, vähittäiskaupat, ravintolat, viihteen ja kulttuurin yhdestä paikasta
   
  Kysyntä kasvaa:
  • Laadukkaat ravintolat
  • Vapaa-ajan vietto samassa paikassa, missä kaupat ja ravintolat sijaitsevat
  • Kauppakeskuksessa myös julkisia palveluita
  • Yhteisön kohtaamispaikka
  • Trendikäs ja viihtyisä ilmapiiri
  • Ympärivuorokautiset palvelut 
  Cityconin vastaus:
   
  Painopistealueena monipuoliset kauppakeskukset, joissa yhdistyvät arjen asiointi, ostosten teko ja viihde
   
  Kehitetään ja kasvatetaan
  • Muiden palveluiden kuin myymälöiden määrää
  • Ravintolatarjontaa (esim. M.E.E.T.-konsepti)
  • Vapaa-ajan ja viihteen osuutta

   

  31

  kuntosalia Cityconin kauppakeskuksissa
   

  Multichannel approach

  Vähittäiskaupan trendi

  MONIKANAVAISUUS

   
  Verkkopalveluiden ja fyysisten myymälöiden yhdistämisestä on tullut käytäntö
   
  Räätälöidyn ja personoidun tiedon tarve
  Asiakastietoa hyödynnetään asiakkaiden tarpeiden, mieltymysten ja käyttäytymisen ymmärtämiseen
   
  Kuluttajat ovat yhä hinta- ja laatutietoisempia, tietoa etsitään useista lähteistä
   
  Cityconin vastaus:
   
  Asiakasuskollisuutta ja palvelun henkilökohtaisuutta lisätään
  mobiilisovellusten, lahjakorttien ja asiakkaiden sekä vuokralaisten kanssa käytävän vuoropuhelun avulla

  Digitaalisen kanta-asiakasohjelman lanseeraus

  Aktiivinen Cityconmunity sosiaalisessa mediassa
   
  Keskitytään täyttämään kuluttajien kasvaneet yksityisyysvaatimukset ja ylläpidetään avointa vuoropuhelua heidän kanssaan
   
  >30 verkkokaupan noutopistettä 
   

  Yli 31,000

  ladannut Ison Omenan mobiilisovelluksen
  sen jälkeen  kun se lanseerattiin syyskuussa 2016
   

  24

  mobiilisovellusta – suurimmissa kauppakeskuksissa
   

  Sustainable development

  Vähittäiskaupan trendi

  KESTÄVÄ KEHITYS

   
  Liiketoiminnalta vaaditaan entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta
   
  Kiinteistöjen parempi energiatehokkuus ja tiukemmat ympäristövaatimukset
   
  Vuorovaikutus paikallisyhteisöjen kanssa tuottaa sosiaalista lisäarvoa
   
  Vastuulliset innovaatiot luovat uusia mahdollisuuksia ja tehostavat toimintaa
   

  2/3

  kuluttajista sanoo,
  että maksaisi enemmän kestävän kehityksen
  periaatteita noudattavista tuotteista
  Lähde: Nielsen N.V:n tutkimus vuodelta 2015
  Cityconin vastaus:
   
  Kestävä liiketoimintamalli, joka perustuu muun muassa:
   
  • Suurin osa kauppakeskuksista BREEAM In-Use -sertifioituja
  • Investoinnit  kestäviin energialähteisiin: aurinkoenergiaan, maalämpöön ja vesivoimaan
  • Business Code of Conduct -lauseke sisältyy kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin
  • Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
   

   6 % 

  parantunut energiatehokkuus
  (kWh/m2) vuodesta 2014 lähtien 
   
   

  HAASTEET

  • Reagointi nopeasti muuttuviin kulutustottumuksiin ja digitaaliseen toimintaympäristöön
  • Kävijöiden houkuttelu kauppakeskuksiin ja siellä vietetyn ajan pidentäminen
  • Valmistautuminen vähähiilisyysvaatimuksiin
  • Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen vaikuttaminen ja kaupunkimaisten sijaintien
   suosiminen taajamien ulkopuolelle rakennettavien kohteiden sijaan