​Ungdomssatsning i Tumba ska ge ungdomar en fristad

I Tumba har ungdomar länge saknat någonstans att vistas på fritiden. Nu får ungdomarna en tillfällig mötesplats alldeles vid busstorget när centrumägaren Citycon lånar ut en ledig lokal.

Message url

Release type