Oikea kiinteistökanta

Strategiamme painopistealue ’oikea kiinteistökanta’ tarkoittaa keskittymistä kasvavilla alueilla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitseviin monipuolisiin, päivittäisen arjen asioinnin kauppakeskuksiin.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Investoimme energiatehokkaisiin kaupunkimaisiin kauppakeskuksiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä
 • Keskitymme päivittäisen asioinnin tarpeisiin kehittämällä monia toimintoja sisältäviä kauppakeskuksia

Miten pääsimme lähemmäs visiotamme vuonna 2018?

 • Portfoliomme tasapainottui ja laatu parani ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä myymällä
 • Vahvistimme asemaamme kasvavilla kaupunkialueilla ja jatkoimme investointeja kehityshankkeisiin (mm. Lippulaiva)
 • Avasimme täysin uuden kauppakeskuksen, Mölndal Gallerian, Göteborgin alueella
 • Aloitimme kauppakeskus Kista Gallerian kaupallisen konseptin päivitysprojektin

Cityconin kiinteistöportfolio muodostuu kauppakeskuksista, jotka:

 • Sijaitsevat kaupunkimaisilla alueilla, voimakkaan väestönkasvun ja tasaisen asiakasvirran äärellä
 • Sijaitsevat erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä
 • Ovat päivittäistavarakauppavetoisia ja keskittyvät päivittäiseen asiointiin
 • Ovat vaikutusalueellaan johtavia kauppakeskuksia
 • Ovat terveyspalveluiden ja kunnallisten palveluiden keskittymiä

Viime vuosina olemme keskittyneet kiinteistöportfoliomme laadun parantamiseen sekä kehityshankkein että divestoinnein.

Vuonna 2011 tehdyn strategian päivityksen jälkeen olemme myyneet yhteensä 65 ydinliiketoimintaamme kuulumatonta kiinteistöä ja viisi asuinportfoliota, yhteisarvoltaan 750 miljoonalla eurolla.

Kehityshankkeet

Cityconin strategian ytimessä on yhtiön kauppakeskusten aktiivinen kehittäminen joko peruskorjaus- tai laajennushankkeiden avulla. Tavoitteenamme on aina lisätä kauppakeskuksen kaupallista vetovoimaa ja kilpailukykyä, ja saavuttaa näin parempi vuokratuotto sekä vahvistaa samalla kohteidemme markkina-arvoa.

Kehityshankkeiden pääkriteerit

≥ 150 bps yli tuottovaatimuksen

50 %esivuokrausastetavoite

Lue lisää kehityshankkeistamme.