Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

”Nykyinen liiketoimintaympäristö osoittaa Cityconin toiminta-alueen vakauden sekä strategiamme toimivuuden keskittyessämme kaupunkiyhteisöjen keskuksiin. Palvelu- ja myymälävalikoimamme pohjautuu keskeisesti kunnallisiin ja elintarviketoimijoihin keskustemme ankkurivuokralaisina, tuoden vakautta portfolioomme. Tämä näkyi myös Q2 tuloksessamme.

Pohjoismaissa sijaitsevat keskuksemme pysyivät avoinna koko vuosineljänneksen. Hallitusten asettamat perustellut rajoitukset vaikuttivat väliaikaisesti kävijämääriimme. Olimme tyytyväisiä havaitessamme, että vaikka kävijämäärät laskivat, keskimääräinen kulutus asiakasta kohden kasvoi kokonaistasolla. Tiedostaen kuitenkin vaihtelun eri liiketoimintasektorien kantakyvyn välillä tarjosimme tiettyjä vuokrahelpotuksia tukeaksemme pahiten kärsiviä vuokralaisiamme kriisin läpi. Tämä vaikutti tulokseemme ja vertailukelpoinen nettovuokratuottomme laski 4,1 %. Koronavirus asetti myös paineita kiinteistöjemme arvostukselle ja niiden arvo laski 2,1 %. Lasku oli kuitenkin olosuhteet huomioiden maltillinen, ja heijastaa monikäyttöisiin, päivittäistavarakauppaan keskittyviin keskuksiin painottuvan portfoliomme ja strategiamme kestävyyden.

Pohjoismaat todistivat jälleen kerran vahvuutensa vakaana liiketoimintaympäristönä. Tämä näkyi merkittävinä valtion tukipaketteina kaikissa liiketoimintamaissamme. Suoran kriisituen lisäksi, tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa tukea yhteiskuntaa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti asettaa sekä yksilöt että liiketoiminnot vakaaseen asemaan jatkaa eteenpäin kriisin jälkeen. Kaikki tämä yhdessä strategiamme kanssa vaikutti positiivisesti vuokramaksuasteeseen, joka pysyi huomattavasti parempana koko vuosineljänneksen ajan verrattuna toimialan keskiarvoon, ollen tällä hetkellä 93% ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Myös kävijämäärämme ovat palautuneet 95 % tasolle suhteessa viime vuoden tasoon ja vuokraustoimintamme on vilkastunut. Solmimme hiljattain kolme erillistä sopimusta eri kuntien kanssa markkinahinnalla. Myös tämä tukee entisestään luottoriskiprofiiliamme. On selvää, että huhtikuu oli heikoin kuukausi ja liiketoiminnan suotuisa kehitys on jatkunut vakaana tästä eteenpäin.

Citycon jatkaa sitoutumistaan strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteisiinsa läpi koronakriisin. Laskimme menestyksekkäästi liikkeeseen joukkovelkakirjalainan korotuksen parantaaksemme likviditeettiämme edelleen. Olimme tyytyväisiä nähdessämme joukkovelkakorotuksemme ylimerkityn yli kolminkertaisesti. Tämän vuoksi päätimme nostaa korotuksen määrää alun perin suunnitellusta 150 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Samanaikaisesti pystyimme kiristämään hinnoittelua. Tämä todistaa kykymme kerätä rahoitusta myös haastavissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa. Tuotot käytettiin erääntyvän lyhytaikaisen velan sekä luottolimiitin takaisinmaksuun, jota olimme nostaneet parantaaksemme likviditeettiämme väliaikaisesti. Likviditeetin parantamisen lisäksi Cityconin hallitus osoitti sitoutumisensa rahoitusrakenteen vahvistamiseen oikaisemalla osinkoa. Aloitimme lisäksi selvityksen mahdollisuudesta tarjota tulevaisuudessa sijoittajille vaihtoehtona osinkojen vastaanottamista osakkeina. Nämä toimenpiteet yhdessä hyvän operatiivisen kehityksen kanssa palkittiin investointitason luottoluokituksella, jonka Fitch myönsi Cityconille toukokuussa 2020. Tämän lisäksi Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor:lta ja Moody:lta.

Vaikka liiketoimintaympäristön odotetaan säilyvän haastavana, Citycon on hyvässä asemassa jatkaa eteenpäin, ja tiimimme on edistynyt strategisten painopistealueidemme edistämisessä. Kesäkuussa 2020 julkistimme asuntokehitysjohtajan rekrytoinnin sekä lähitulevaisuuden suunnitelmamme Norjassa sijaitsevan kohteemme Oasenin asuinkiinteistökehityshankkeeseen liittyen. Nämä ovat konkreettisia askelia strategiassamme hyödyntää portfoliomme asuntopotentiaalia. Olemme tunnistaneet 320 000 neliömetrin verran asuinkiinteistöpotentiaalia, jolla voimme luoda lisäarvoa kohtuullisilla investoinneilla. Asuinkiinteistöjen kehittäminen onkin tästä syystä houkuttelevaa. Kasvanut panostuksemme asuntokehitykseen vahvistaa asemaamme kaupunkikeskusten omistajana mixed-use-strategiamme mukaisesti. Olemme vakuuttuneita, että pitkäjänteisen työskentelymme sekä sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön ansioista olemme loistavassa asemassa tavoitteidemme saavuttamiseksi. Yhdistettynä parantuneeseen näkyvyyteen nykyisten tulosten suhteen olemme luottavaisia liiketoimintaamme ja katsomme velvollisuudeksemme uusia ohjeistuksemme vuodelle 2020. ”

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q2/2020

 

 

 

 

 

Päivitetty

04.08.2020