Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksen aiheuttamien laajamittaisten haasteiden vuoksi. Citycon on toistaiseksi onnistunut luovimaan kriisin läpi ja sen suoritus oli selkeästi yksi toimialan parhaista. Operatiiviset ja taloudelliset tulokset olivat erittäin vahvat olosuhteet huomioiden, ja strategiamme osoitti toimivuutensa suurimmassa mahdollisessa stressitestissä pandemian ja sen seurauksien myötä. Välttämättömyyshyödykkeiden suuri osuus vuokralaiskannastamme sekä toimiminen Pohjoismaissa, jotka ovat menestyneet koronavastaisissa toimissa, olivat keskeiset tekijät vahvan tuloksemme taustalla.

Strategiamme heijastui operatiivisissa tunnusluvuissamme. Vuokranmaksuaste vuonna 2020 oli 96 %:a. Vuokralaismyynti ylitti hieman viime vuoden tason, mikä on suora seuraus vuokalaiskannastamme ja välttämättömyyshyödykkeiden suuresta osuudesta. Näitä ovat muun muassa elintarvikkeet, apteekit sekä kunnalliset ja terveydenhuollon palvelut. Asiakaskäyttäytyminen mukautui hallitusten rajoituksien ja suositusten myötä ja kävijämäärät laskivat 12 %. Asiakaskohtainen keskiostos kuitenkin nousi 16 %:a, mikä johti vuokralaismyynnin hienoiseen nousuun suhteessa edellisvuoteen, kun ihmiset vierailivat keskuksissa selkeässä tarkoituksessa tehdä ostoksia. Tämä korostaa strategiamme toimivuutta sekä keskustemme houkuttelevuutta vuokralasillemme paikkana, joka tukee vuokralaisten mahdollisuuksia harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Keskuksiemme vahvuus näkyi myös vuokraustoimintamme aktiivisuutena. Solmimme 199 000 neliömetrin edestä uusia sopimuksia, kun viime vuoden vastaava luku oli 177 000 neliömetriä. Usean merkittävän kunnallisen sopimuksen myötä kunnallisten sopimusten osuus vuokrakannastamme nousi 8 %:n strategiamme mukaisesti.

Vahva operatiivinen suorituksemme heijastui vakaana taloudellisena tuloksena. Vertailukelpoinen nettovuokratuottomme (valuuttakursseilla oikaistu) laski -3 %:a. Kokonaisuudessaan nettovuokratuottomme laski 217,4:stä miljoonasta eurosta 205,4:n miljoonaan euroon Norjan kruunun heikentymisen ja koronaviruksen vaikutusten seurauksena. Osakekohtainen tuloksemme (EPRA EPS) oli 0,77 mikä on viimeisimmän ohjeistuksemme yläpuoliskolla. Koronavirus vaikutti tulokseen pääasiassa volyymisidonnaisten liikevaihtoerien, kuten parkkituottojen ja erikoisvuokrauksen, sekä pienien toisella vuosineljänneksellä annettujen alennusten kautta. Koronaviruksen arvioitu kokonaisvaikutus tulokseen oli 13,5 miljoonaa euroa. Liiketilojen vuokrausaste vuodelle 2020 oli 94,3% ja velkaantuneisuusaste 46,9%.

Vuoden 2020 aikana edistyimme merkittävästi rahoitustilanteemme kehityksessä ja jatkoimme keskittymistä taseen vahvistamiseen. Toisella vuosineljänneksellä päätimme väliaikaisesti nostaa likviditeettitasoamme koronaviruksen aiheuttamaan rahoitusmarkkinan epävarmuuden vuoksi. Toukokuussa teimme 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotuksen, jonka tilauskirja oli yli kolminkertaisesti ylimerkitty. Tämä osoittaa rahoituksen saatavuuden Cityconille myös haastavissa markkinaolosuhteissa. Syksyn 2020 aikana laskimme lisäksi liikkeelle 800 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjalainan ja uudelleen rahoitimme 500 miljoonan euron luottolimiittimme samalla lainan maturiteettia pidentäen. Luottolimiitti uudelleen rahoitettiin kahdella erillisellä luottolimiitillä. Cityconin hallitus osoitti sitoutumisensa taseen vahvistamiseen oikaisemalla osinkoa, osinkotuottomme pysyessä hyvällä tasolla ollen 6,3 %. Taseen vahvistaminen on jatkossakin yksi keskeisistä tavoitteistamme ja Citycon jatkaa pääoman kierrätykseen tähtäävää ohjelmaansa koronaviruksen aiheuttaman yrityskauppamarkkinan hidastumisen jälkeen. Citycon allekirjoitti vastikään sopimuksen myydä kolme Tukholman alueella sijaitsevaa kohdettaan 147 miljoonan euron bruttokauppahinnalla. Taseen vahvistamisen lisäksi kaupan hinnoittelu vahvistaa portfoliomme arvostustasot.

Päättyneenä vuonna jatkoimme strategisten hankkeiden edistämistä. Jatkoimme Lippulaivan rakennustöitä pandemian ajan ja käynnistimme useita muita kehityshankkeita kuten aluekehityshankkeemme Liljeholmenissa, joka on yksi nykyisistä keskuksistamme Tukholman sydämessä. Liljeholmen on Tukholman kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettava kattava kehityshanke, joka sisältää asuin- ja toimitilakehitystä. Lippulaiva ja Liljeholmen ovat molemmat esimerkkejä laajemmasta kaupunkitiivistämiseen pohjautuvasta strategiastamme, joka tähtää kiinteistösalkkumme muuntamiseen. Tavoitteemme on entisestään lisätä portfoliomme keskittymistä monikäyttöisyyteen sekä laskea vähittäiskaupan osuutta nykyisestä 81 %:sta noin 60 %:n lisäten samalla asuin- ja toimitilojen osuutta. Saavuttaaksemme tavoitteemme, jatkamme keskuksiimme liittyvän tiivistämispotentiaalin hyödyntämistä sekä tunnistetun n. 200 miljoonan euron rakennusoikeuksiin liittyvän arvon realisointiin tähtääviä hankkeitamme. Tämä arvo liittyy olemassa oleviin kohteisiimme ja realisoituu osana kaavoitusprosesseja ilman merkittäviä investointeja. Meillä on vahva tiimi läpiviemään tämä strateginen muutos. 

Koronapandemia ei ole vielä ohi ja jatkamme tilanteeseen sopeutumista sekä vastaamista. Työskentelemme jatkossakin tiiviissä yhteistyössä ympäröivien yhteisöjen kanssa ja olemme mm. avanneet rokotuskeskuksia keskuksiimme, jotka ovat paikallisia yhteisökeskuksia. Vuokralaistemme, vierailijoidemme ja henkilökuntamme turvallisuus on jatkossakin keskeisin päämäärämme. Vuonna 2021 jatkamme strategiamme jatkojalostamista sekä uusien hankkeiden edistämistä. Aiomme myös jatkaa pääoman kierrätysohjelmaamme yrityskauppamarkkinatilanteen puitteissa. Tiimimme on osoittanut suorituskykynsä haastavissa olosuhteissa. Olen vakuuttunut, että strategiamme monipuolistaa portfoliotamme kaupunkien tiivistämisrakentamisen yhteydessä palkitsee jatkossakin yhtiön.

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q4/2020

 

 

 

 

 

Päivitetty

18.02.2021