Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

”Cityconin operatiivisen liiketoiminnan kehitys pysyi vakaana ja kokonaisnettovuokratuotot kasvoivat 109,7 miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Olimme tyytyväisiä vertailukelpoisten nettovuokratuottojen vakaaseen kehitykseen Suomessa usean nykyistä haastavamman vuoden jälkeen. Operatiivisen tuloksen (EPRA earnings) kasvu jatkui, ja operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) oli 0,418 euroa tammi-kesäkuussa 2019. Vuokrausaste pysyi myös vakaana 95,6 %:n korkealla tasolla.

Jatkoimme toimiamme kiinteistöjemme arvon maksimoimiseksi tammi-kesäkuussa 2019. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä esittelimme uuden organisaation ja perehdytys uusiin tehtäviin jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Uusi organisaatio tuo toimintaamme johdonmukaisuutta ja mahdollistaa kiinteistöjemme arvon maksimoinnin. Olen lisäksi tyytyväinen siihen, että vahvistimme tiimiämme useilla avainhenkilöillä toisen vuosineljänneksen aikana. Yksi heistä on Erik Lennhammar, joka aloittaa Cityconin kiinteistökehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä elokuussa 2019. Hän on erinomainen lisä tiimimme. Erik Lennhammarilla on laaja kokemus kiinteistöomaisuuden hoitamisesta ja kiinteistökehityksestä usealta eri sektorilta. Yhdessä vahvistetun kiinteistökehitystiimin kanssa tutkimme, miten voimme hyödyntää portfoliossamme olevia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Kauppakeskus Iso Omena sai jälleen tunnustusta toisen vuosineljänneksen aikana. Huhtikuussa International Council of Shopping Centres palkitsi Ison Omenan parhaana suurena eurooppalaisena kauppakeskushankkeena ja kesäkuussa puolestaan Nordic Council of Shopping Centres palkitsi sen parhaana pohjoismaisena kauppakeskuksena. Iso Omena on erinomainen esimerkki kiinteistöstä, joita haluamme omistaa tulevaisuudessa. Nämä palkinnot ovat lisäksi erinomainen tunnustus strategiallemme ja kyvyllemme kehittää kiinteistöjä. Erityisesti useita julkisia palveluita kirjastosta terveyskeskukseen yhdistävä Ison Omenan palvelutori on saanut paljon positiivista palautetta kävijöiltämme ja tunnustusta myös maailmanlaajuisesti. Toukokuussa kerroimme, että kauppakeskus Trioon avataan vastaavankaltainen palvelutori myöhemmin tänä vuonna. Palvelutori on erinomainen lisäys Trioon ja olemme varmoja, että se tuo lisää kävijöitä kauppakeskukseen. Se on myös erinomainen esimerkki siitä, kuinka entistämme paremmin tehostamme kiinteistöjemme arvon maksimointia.

Jatkoimme toimenpiteitämme taseen vahvistamiseksi tammi-kesäkuussa 2019. Toisen vuosineljänneksen aikana myimme kaksi kauppakeskusta Suomessa 77 miljoonalla eurolla, mikä oli linjassa kohteiden viimeisimpään IFRS:n mukaiseen käypään arvoon. Tämä on osoitus siitä, että kiinteistösijoittajat ovat kiinnostuneita hyvistä vähittäiskaupan kiinteistöistä. Kauppa osoittaa myös, että kiinteistöjemme arvot ovat vakaita. Lisäksi sovimme myyvämme Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Columbuksen vieressä sijaitsevan tontin vuosineljänneksen aikana. Tontin ostajan tavoitteena on rakentaa 900 asuntoa alueelle, mikä vahvistaa kauppakeskustamme entisestään. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin, kasvavilla kaupunkiseuduilla sijaitseviin kiinteistöihin, jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Meillä on erittäin vakaa liiketoimintamalli ja valtaosassa vuokrasopimuksistamme on mukana indeksikorotusehto. Lisäksi meillä on monipuolinen vuokralaiskanta ja muodin toimijoiden osuus vuokralaisista on verrattain alhainen. Niinpä liiketoimintamme kehitys on ollut vakaata toimialan vastatuulista huolimatta. Olemmekin täsmentäneet ohjeistustamme ensimmäisen vuosipuoliskon vakaan kehityksen ja kahden kauppakeskuksen divestoinnin jälkeen. Odotamme nyt operatiivisen osakekohtaisen tuloksemme vuonna 2019 olevan välillä 0,785-0,850 euroa.”

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus H1/2019 

Päivitetty

11.07.2019