Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

”Vuosi 2019 oli Cityconille portfolion ja liiketoiminnan kehittämisen sekä strategian arvioinnin aikaa. Määrittelimme myös yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin painopisteet. Uusi organisaatiomme on yhdenmukaistanut toimintamme, mahdollistanut tiettyjen liiketoimintasegmenttien kasvun sekä mahdollistanut pohjoismaisten skaalaetujen hyödyntämisen.

Vuonna 2019 Cityconin operatiivinen tulos pysyi vakaana. Nettovuokratuotot kasvoi 1,2 %:lla 217,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Operatiivinen tulos (EPRA earnings) kasvoi viime vuodesta ja osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) oli 0,818 euroa vuonna 2019. Vuokrausaste säilyi korkeana kauppakeskustemme hyvien liikenneyhteyksien ja keskeisten sijaintien ansiosta. Olemme tyytyväisiä siihen, että vuokralaisten kokonaismyynti kasvoi 2,6 % ja kokonaiskävijämäärä kasvoi 3,8 % vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 jatkoimme taseemme vahvistamista. 350 miljoonan euron vihreän hybridijoukkovelkakirjalainan menestyksekäs liikkeeseenlasku marraskuussa oli tärkeä askel taseen vahvistamisessa. Hybridijoukkovelkakirjan liikkeellelaskun jälkeen luototusasteemme parani 42,4 %:iin, mikä on tavoitevälimme 40 %-45 % sisällä. Vahva tase ja alle 45 %:n luototusaste ovat keskeisiä päämääriämme myös tulevaisuudessa. Paransimme myös portfoliomme keskimääräistä laatua luopumalla kahdesta toissijaisesta kauppakeskuksesta Suomessa 77 miljoonalla eurolla. Myyntihinta oli linjassa kiinteistöjen viimeisten IFRS:n mukaisten käypien arvojen kanssa, mikä osoittaa, että hyville liikekiinteistöille on kysyntää. Se myös vahvistaa käsitystämme kiinteistöjemme vakaasta arvosta.

Cityconilla on suuria kiinteistöjä kasvavilla kaupunkialueilla, jotka tarjoavat erinomaisia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.  Tavoitteemme on olla monikäyttöisten kaupunkikiinteistöjen sijoittaja ja omistaja. Portfoliossamme on valtava määrä kasvumahdollisuuksia ja olemme tunnistaneet 320 000 neliömetrin verran asuinkiinteistöpotentiaalia. Tästä 60 000 neliömetriä on jo kaavoitettu, 130 000 neliömetriä on kaavoitusprosessin alla ja loppujen 130 000 neliömetrin osalta kartoitamme kaavoitusmahdollisuuksia. Vain osa näistä sisältyy tämän hetkiseen arvonmääritykseemme. Kaavoitusten vahvistamisen myötä potentiaali realisoituu arvostuksissamme. Tämä lisäarvo tulee konkretisoitumaan, kun kaavoitukset saavat hyväksynnän. Hyvä esimerkki monikäyttöisestä kehityshankkeesta on Lippulaiva-projekti Espoossa. Lippulaivan yhteyteen tulee olemaan merkittävä määrä asuinkiinteistöjä, ja meillä on rakennusoikeudet kahdeksaan rakennukseen ja yhteensä 500 asuntoon. Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja arvioimme, että Lippulaivan kauppakeskus avataan keväällä 2022.

Kaiken kaikkiaan meillä on urbaani kiinteistöportfolio ja erittäin vakaa liiketoimintamalli, jossa 85 % vuokrasopimuksistamme on indeksoitu. Tämän lisäksi monipuolinen vuokralaiskantamme, suhteellisen pieni osa on muotialan toimijoita ja monipuoliset joukkoliikenneyhteydet antavat meille vahvan aseman vähittäismyynnin markkinoilla. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,815-0,915 euroa vuonna 2020. Lisäksi vuodesta 2020 alkaen tulemme antamaan ohjeistuksen oikaistulle operatiiviselle osakekohtaiselle tulokselle (adjusted EPRA EPS), johon sisältyy hybridilainan korot ja palkkiot. Odotamme oikaistun operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (adjusted EPRA EPS) olevan välillä 0,720-0,820 euroa vuonna 2020.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty

07.02.2020