Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Cityconin portfolion vahvuus ja vakaus näkyi jälleen koronaviruksen muuttamassa toimintaympäristössä. Vahvat liiketoiminnan tunnuslukumme heijastavat monipuolisiin kaupunkikeskuksiin keskittyvää strategiaamme, joka pohjautuu välttämättömyyshyödykkeitä- ja palveluita tarjoavien vuokralaisten suureen osuuteen sekä toimimiseen pohjoismaiden vahvimmissa kaupungeissa, jotka ovat menestyksekkäästi torjuneet koronaviruspandemiaa ja sen vaikutuksia.

Taloudellinen kehitys

Vahva liiketoiminnan kehityksemme näkyi myös taloudellisissa tunnusluvuissamme. Kokonaisnettovuokratuotto vertailukelpoisin valuuttakurssein laski -2,2 % vuodentakaisesta. Vertailukelpoisen nettovuokratuottomme lasku jäi myös maltilliseksi ollen -4,7 % kolmannen vuosineljänneksen jälkeen (myös vertailukelpoisin valuuttakurssein). Nettovuokratuoton lasku oli seurausta volyymisidonnaisten liikevaihtoerien, kuten pysäköintimaksut, erikoistilavuokraus sekä liikevaihtosidonnaiset vuokrat, alhaisemmasta tasosta. Nämä erät kärsivät alhaisista kävijämääristä. Ydinliiketoimintamme on kuitenkin edelleen vahvaa ja vakaata. Vaikka kolmannella neljänneksellä koronaan liittyviä alennuksia ei enää myönnetty, toisella vuosineljänneksellä annetut alennukset laskivat edelleen liikevaihtoa. Vuokranmaksuaste säilyi kuitenkin hyvänä ollen tähän mennessä 94 % kuluvalle vuodelle ja 93 % kolmannelle vuosineljännekselle. Myös käypienarvojemme lasku oli maltillista ollen -0,6 %. Tämä heijastaa jälleen monikäyttöstrategiamme kestävyyttä sekä vakautta, jota se tuo liiketoimintaamme.  Luototusasteemme nousi hieman ollen 46,8 % kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Taseen vahvistaminen on edelleen keskeinen tavoitteemme ja teemme toimenpiteitä, kuten tarkkailemme kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia, laskeaksemme luototusastetta.

Liiketoiminnan kehitys

Kävijämäärät pysyivät hyvällä tasolla palauduttaan koronakauden pohjalukemista toisen vuosineljänneksen lopussa ja kolmannen vuosineljänneksen alussa. Ennen kaikkea, vuokralaistemme myynti oli vahvaa 15 % korkeamman asiakaskohtaisen keskiostoksen seurauksena. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen vuokralaismyyntimme on 0,3 % viime vuotta edellä. Tämä heijastaa muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä. Ihmiset noudattavat hallituksen ohjeistusta ja vierailevat keskuksissamme pääasiassa selkeässä kulutustarkoituksessa. Tästä huolimatta eri vuokralaistyyppien välillä on selkeitä eroja. Tässä yhteydessä vuokralaiskantamme merkitys korostuu. Vuokralaiskannastamme suuri osuus koostuu välttämättömyyshyödykkeitä ja palveluita tarjoavista toimijoista kuten päivittäistavarakaupat, apteekit, kunnalliset ja terveyspalvelut. Sen lisäksi, että näitä tuotteita ja palveluita tarjoavat toimijat pärjäävät hyvin muuttuneessa ympäristössä, ne tuovat lisää kävijöitä keskuksiimme hyödyttäen myös muita vuokralaisiamme. Olemme tyytyväisiä vahvaan vuokraustoimintaamme kuluvana vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen olemme aloittaneet uusia vuokria noin 175,000 neliömetrin edestä viime vuoden vastaavan ajanjakson 113,000 neliömetriin verrattuna.

Täydennysrakentaminen/ Monipuolistaminen 

Jopa kriisin keskellä olemme keskittyneet täydennysrakentamiseen ja portfoliomme monipuolistamiseen, jotka ovat pitkän aikavälin tavoitteitamme. Uskomme vakaasti monikäyttöstrategiaamme sekä kaupunkikeskustemme jatkokehitykseen. Suurin osa keskuksistamme ovat suoraan yhteydessä keskeisimpiin liikenteen solmukohtiin ja sijaitsevat keskeisimmissä kaupungeissa, joissa kaupungistuminen on voimakasta. Näillä alueilla on jatkuva voimakas kysyntä asunto- ja toimistorakentamiselle. Sen lisäksi, että kaupunkien tiivistyminen lisää keskuksiamme hyödyntävien asiakkaiden määrää, se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia Cityconille, joka jo omistaa näiden alueiden keskeisimmät kiinteistöt. Lisärakennusoikeuksien saaminen arviolta 500,000 neliömetrille olemassa olevien keskustemme yhteyteen synnyttäisi arviolta 200 MEUR lisää arvoa vain pienellä lisäinvestoinneilla. Siksi aloitteellinen ja tiivis yhteistyö kuntien kanssa sekä kaavoitus- ja lupa-aloitteidemme edistäminen ovat jatkossakin yksi keskeisimpiä painopistealueitamme.

Cityconin kehitys kolmannella vuosineljänneksellä osoitti jälleen portfolion vakauden. Vaikka strategiamme ja maantieteellinen asemointimme ovat keskeisesti vaikuttaneet tuloksiimme, se ei olisi mahdollista ilman organisaatiomme sitoutumista yhtiön menestykseen. Odotamme haastavien aikojen jatkuvan, mutta kaksi viimeistä vuosineljännestä ovat toimineet suurenluokan stressitestinä strategiallemme ja toistaiseksi todistaneet sen toimivuuden. Nämä tulokset mahdollistavat ohjeistuksemme kaventamisen aiemmin antamamme ohjeistusvälin yläreunaan. 

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q3/2020

 

 

 

 

 

Päivitetty

04.11.2020