Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

Q2/2021 tulokset heijastivat liiketoimintamme positiivisia trendejä.

 

Toisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon kohokohtia:

 

Arvostusten myönteinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä.

Käyvät arvot nousivat toisen peräkkäisen vuosineljänneksen. Nettoinvestoinnit, sisältäen yrityshankinnat ja -myynnit sekä investoinnit kehityshankkeisiin nostivat käypiä arvoja 80,2 miljoonaa euroa. Muutokset arvostuksissa kasvattivat kiinteistöjen käypiä arvoja Q1-Q2/2021 kaiken kaikkiaan 24,4 miljoonaa. Myönteinen kehitys heijastaa Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa sijaitsevien päivittäistavarakauppoihin keskittyvien kaupunkikeskustemme laatua. Hyvät liikenneyhteydet, käytännölliset sijainnit sekä välttämättömyyshyödykkeitä ja palveluita tarjoavien vuokralaisten korkea osuus ovat tämän laadun kannalta keskeisiä tekijöitä.

 

Nettovuokratuotot kasvoivat viime kvartaalista – Q2/2021 ylitti 2020 tason

 Nettovuokratuotot kasvoivat 1,2 % verrattuna vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen ja olivat 50,8 miljoonaa vuoden toisella vuosineljänneksellä (50,2). On huomionarvoista, että nettovuokratuotot kasvoivat toisen peräkkäisen vuosineljänneksen (Q1/2021: 50,4 miljoonaa euroa, Q2/2021: 50,8). Operatiivinen liikevoitto oli 44,1 miljoonaa ylittäen hieman viime vuoden tason (Q2/2020: 44,0) huolimatta kolmen ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen myynnistä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos osaketta kohden oli 0,183 euroa verrattuna vuoden takaiseen tasoon (0,204). Luototusaste parani 38,9 prosenttiin (46,2%) hybridilainan liikkeellelaskun ja toteutettujen divestointien seurauksena.

 

Vuokranmaksuaste säilyy korkeana ja kävijämäärät jatkavat nousua

Raportoitu vuokranmaksu ensimmäisen vuosineljänneksen osalta oli 92 prosenttia mutta on sittemmin noussut 96 prosenttiin heijastaen saatavien perimiskelpoisuutta. Toisen vuosineljänneksen vuokranmaksuaste on tällä hetkellä 94 prosenttia ja odotamme sen nousevan ensimmäisen vuosineljänneksen tavoin. Vertailukelpoiset kävijämäärät nousivat toisen vuosineljänneksellä 11,9 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon vuokralaismyynti oli yli viime vuoden tason (+1,8%)

 

 Aktiivinen yrityskauppamarkkina tukee portfolion muutokseen tähtäävän strategiamme toteuttamista.

Pohjoismainen yrityskauppamarkkina jatkoi vahvistumistaan, ja kuten todettu, myimme kolme ydinliiketoimintaamme kuulumatonta kiinteistöä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  Olemme lisäksi saaneet useita yhteydenottoja eri kohteidemme osalta hinnoilla, jotka ylittävät kohteiden kirja-arvon. Kiinnostus ja hinnoittelu ovat edelleen houkuttelevalla tasolla ja mahdollistavat pääoman kierrättämiseen portfolion muutosstrategiamme mukaisesti. Muutosstrategian mukaisesti Cityconin tavoitteena on kasvattaa asuntokiinteistöjen osuutta portfoliossa sekä pienentää muun kuin välttämättömyyshyödykkeisiin ja palveluihin keskittyvän vähittäiskaupan osuutta kiinteistöportfoliossamme.

 

Erittäin vahva likviditeetti ja vahvistuneet luottoluokitukset vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskun seurauksena.

 

Aikaisemmin menestyksekkäästi ja houkuttelevalla hinnoittelulla liikkeeseen laskemamme joukkovelkakirjalainan (kuponkikorko 1,625 %) lisäksi jatkoimme likviditeettimme parantamista vuoden toisella vuosineljänneksellä ja laskimme liikkeelle 350 miljoonan euron hybridilainan. Yhdessä mahdollisten ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynnin kanssa, parempi likviditeetti mahdollistaa portfolion muutosstrategian nopeuttamisen huolella valikoitujen asuinkiinteistöjen oston/ostojen kautta.

 

Strategiamme vahvuus ja liiketoimintamme vakaus koko pandemian ajan saivat tunnustusta myös parantuneiden luottoluokitusten kautta, kun Standard & Poor’s ja Moody’s nostivat Cityconin luottoluokituksien näkymät vakaiksi. Luottoluokitukset ovat nyt BBB- ja Baa3 vakain näkymin.

 

Kasvuhankkeidemme kehitys jatkui usealla rintamalla

Pääoman kierrättämisen ja rahoituksen lisäksi edistyimme kehityshankkeissamme usealla rintamalla. Olemme tällä hetkellä tunnistaneet kiinteistöportfoliossamme 222 miljoonan euron arvoisen rakennusoikeuspotentiaalin. Tästä vain pieni osa on tällä hetkellä arvostettu taseessamme jättäen merkittävän enemmistön, noin 170 miljoonaa, ylimääräiseksi tulevaisuuden arvoksi yhtiölle.

 

Jatkoimme myös asuinkiinteistöstrategiamme edistämistä rakentamalla uusia asuinkiinteistöjä Norjassa sijaitsevan kohteemme, Herkuleksen, yhteyteen. Vahvan kysynnän vuoksi, joka näkyy muun muassa myytyjen asuntojen merkittävänä määränä, päätimme aloittaa kohteen rakennustyöt. Kaiken kaikkiaan hanke kattaa 85 asuinhuoneistoa, jotka rakennetaan olemassa olevan monikäyttöisen kaupunkikeskuksen yhteyteen.

 

 Rakenteilla oleva Lippulaiva on malliesimerkki modernista kaupunkikeskuksesta 8 asuinrakennuksensa kera

Lippulaivan rakennustyöt edistyivät suunnitellusti ja keskuksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2022. Keskus tulee vaikuttamaan tulokseemme vuodesta 2022 alkaen. Lippulaivan lisäksi toinen merkittävä kehityshankkeemme, Liljeholmen Tukholmassa, josta tiedotimme aiemmin kuluvana vuonna, on hieno esimerkki strategiastamme kehittää helposti saavutettavia ja monikäyttöisiä kaupunkikeskuksia lisäämällä asuin- ja toimitilakiinteistöjä välttämättömyyshyödykkeitä tarjoavien kaupunkiyhteisöjen keskipisteenä toimivien keskustemme yhteyteen.

 

Kaiken kaikkiaan, toisella vuosineljänneksellä kiinteistöarvomme ja nettovuokratuottomme paranivat. Lisäksi edistimme pääoman kierrätykseen tähtääviä toimenpiteitämme vahvistaen tasettamme sekä likviditeettiämme. Tämä parantunut likviditeetti mahdollistaa kasvustrategiamme täydentämisen mahdollisilla yrityskaupoilla, jotka edesauttavat portfoliomuutoksen nopeampaa läpivientiä. Kaikki nämä tulokset mahdollistavat aiemman ohjeistuksemme täsmentämisen puolivuotiskatsauksemme yhteydessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q2/2021

Päivitetty

05.08.2021