Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

“Koronavirus on nopeasti laajentunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, joka vaikuttaa elämäämme niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla sekä kansainvälisesti. Tämän vuoksi Cityconin, kuten muidenkin yhtiöiden, toimintaympäristö on muuttunut nopeasti.

Operatiivisesti Q1/2020 oli hyvä vuosineljännes Cityconille, mutta koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuun loppupuolella. Sekä valuuttakursseilla oikaistut vertailukelpoiset nettovuokratuotot ja operatiivinen tulos kasvoivat. Toteutuneet valuuttakurssit huomioiden nettovuokratuotot ja operatiivinen tulos (EPRA earnings) laskivat jonkin verran. Kokonaiskävijämäärä laski 3 % hallitusten rajoitustoimenpiteiden seurauksena. Vuokrausaste laski hieman, mutta pysyi silti korkealla tasolla. Luototusaste nousi hieman vuodenvaihteesta ja oli 45,7%.

Kaupunkialueisiin ja päivittäistavarakauppoihin keskittyvä strategiamme tuo vakautta poikkeuksellisina aikoina. Suhteellisen suuri osuus vuokrakannastamme koostuu päivittäistavarakaupoista, apteekeista, terveydenhuollon palveluista sekä sosiaalipalveluista, mikä tasapainottaa vähittäiskaupan haasteita. Konservatiivinen rahoitusstrategiamme ja vahva likviditeetti vahvistavat talouttamme ja tukevat kykyämme vastata velvoitteistamme kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Ylimääräisenä toimenpiteenä, olemme jäädyttäneet investoinnit, joihin emme vielä ole sitoutuneet vuokralaismuutoksiin liittyviä töitä lukuun ottamatta. Näistä seikoista huolimatta on selvää, että koronavirus tulee vaikuttamaan liiketoimintaamme ainakin lyhyellä aikajänteellä. Kuten maaliskuussa tiedotimme, hallitusten perustellut ja tarpeelliset rajoitustoimenpiteet toimintamaissamme ja merkittävä epävarmuus rahoitusmarkkinalla tulevat vaikuttamaan liiketoimintaamme. Työskentelemme yhteistyössä vuokralaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa löytääksemme ratkaisut eri haasteisiin ja pienentääksemme kriisin vaikutuksia.

Samanaikaisesti olemme sitoutuneet saavuttamaan pitkän aikavälin strategiamme, ja Cityconin organisaatio keskittyy tarjoamaan parhaita kauppapaikkoja sekä kaupunkiyhteisöjen keskuksia.  Päätavoitteemme on tukea vuokralaistemme liiketoimintaa sekä ympäröiviä yhteisöjä myös kriisin jälkeen. Kaupunkikeskuksiemme vetovoima todistettiin jälleen, kun Espoon kaupunginkirjaston kanssa sovittiin vuokrasopimuksesta. Kirjasto tulee sijoittumaan uuden kehityshankkeemme Lippulaivan tiloihin, joiden rakennustyöt etenevät suunnitellusti.

Koronaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen koetaan Pohjoismaissa yhteisenä haasteena. Hallitukset työskentelevät aktiivisesti taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi kansalaisten terveyden ja turvallisuuden säilyttämisen ohella. Tukitoimet vaihtelevat maittain ja sisältävät muun muassa suoria yritystukia kiinteiden kulujen kattamiseksi ja valtion takaamia yrityslainoja. Hallitusten, organisaatioiden ja yksilöiden pyrkiessä hidastamaan koronaviruksen leviämistä ja lieventämään sen vaikutuksia, meidän vastuumme CItyconilla on toiminnan jatkuvuuden ja kriittisten palveluiden saatavuuden turvaaminen tiloissamme. Asiakkaidemme, vuokralaistemme sekä työntekijöidemme turvallisuus kriisin aikana on jatkossakin tärkein prioriteettimme.

Olen erittäin ylpeä Cityconin johdosto ja kaikista työntekijöistä sekä siitä, miten he ovat johtaneet liiketoimintaa kriisin aikana. Infrastruktuurimme on mahdollistanut tehokkaan etätyöskentelyn ja olen vakuuttunut, että selviämme koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä vahvempana ja parempana yhtiönä.”

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q1/2020

 

 

 

 

 

Päivitetty

23.04.2020