Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

”Cityconin operatiivisen liiketoiminnan kehitys pysyi vakaana kolmannen vuosineljänneksen aikana ja kokonaisnettovuokratuotot kasvoivat 164 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2019. Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu jatkui Suomen ja Norjan liiketoimintojen hyvän kehityksen myötä. Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen positiivinen kehitys jatkui Suomessa usean nykyistä haastavamman vuoden jälkeen. Operatiivinen tulos (EPRA earnings) pysyi vakaana ja operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) oli 0,618 euroa tammi-syyskuussa 2019. Katsauskauden voitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vuokrausaste oli lähes edellisvuoden tasolla 95,3 %:ssa, mikä kuvastaa hyvin vakaata liiketoimintamalliamme. Olimme tyytyväisiä, että vuokralaisten kokonaismyynnit kasvoivat 4% ja kokonaiskävijämäärät 5% tammi-syyskuussa 2019.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana kävimme läpi Cityconin strategiaa, ja tavoitteenamme on ollut määritellä yhtiön lyhyen sekä pitkän tähtäimen strategiset painopistealueet. Tältä pohjalta Citycon järjesti vuoden 2019 pääomamarkkinapäivänsä syyskuussa. Pääomamarkkinapäivän teemoina olivat lyhyen aikavälin tuloskehityksen parantaminen ja portfolion tarjoamat pitkän aikavälin tiivistämisrakentamisen mahdollisuudet. Cityconin päätavoitteena on maksimoida kiinteistöjensä arvo. Olemme ottaneet tänä vuonna käyttöön uuden organisaatiomallin ja olemme tehneet konkreettisia toimenpiteitä prosessiemme harmonisoimiseksi Pohjoismaissa.

Cityconilla on erinomainen liiketoimintamalli ja kiinteistömme sijaitsevat erittäin hyvillä paikoilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. Nämä kiinteistöt tarjoavat meille merkittäviä tiivistämisrakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme onkin olla monikäyttöisten urbaanien kiinteistöjen kehittäjä ja omistaja. Aiomme merkittävästi kasvattaa asuntojen osuutta liiketoiminnassamme tiivistämällä kaupunkialueita rakentamalla lisää asuntoja kauppakeskustemme ympärille. Cityconin tiimi vahvistui elokuussa, kun Erik Lennhammar aloitti yhtiön uutena kiinteistökehitysjohtajana. Hän yhdessä kiinteistökehitystiimimme kanssa on aloittanut asuin- ja täydennysrakentamisen strategian työstämisen.

Taseen vahvistaminen on keskeinen lähiajan painopistealue Cityconille. Kiinteistöjen käyvissä arvoissa nähtävissä oleva paine on osaltaan vaikuttanut hieman kohonneeseen luototusasteeseemme, joka oli 49,6 % tasolla syyskuun lopussa. Olemme aloittaneet konkreettiset toimenpiteet pitääksemme kiinni investment grade -luottoluokituksistamme vahvemmalla taseella.

Vakaan tammi-syyskuun ja tehtyjen divestointien jälkeen, olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme operatiivisen osakekohtaisen tuloksen (EPRA EPS) olevan välillä 0,79-0,82 euroa.”

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q3/2019 

 

 

 

 

Päivitetty

24.10.2019