Toimitusjohtaja F. Scott Ball:

"Citycon julkisti marraskuussa nimitykseni yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Muutaman viimeisen viikon aikana minulla on ollut mahdollisuus tutustua lähes kaikkiin yhtiön kiinteistöihin ja toimistoihin. Olen ollut todella vaikuttunut sekä kiinteistökannan laadusta että yhtiön työntekijöistä. Uskon, että meillä on vahva kiinteistökanta ja erinomainen tiimi, joiden avulla voimme nostaa Cityconin uudelle tasolle.

Vuonna 2018 operatiivinen liiketoimintamme kehittyi odotustemme mukaisesti. Viime vuonna nettovuokratuottomme olivat yhteensä 214,9 miljoonaa euroa ja pro-forma vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,0% erityisesti Ison Omenan hyvän kehityksen myötä. Vuosina 2017-2018 toteutetut suunnitellut divestoinnit, valuuttakurssit ja kertaluonteiset johdon vaihtumiseen liittyvät kustannukset vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoomme (EPRA earnings), joka oli yhteensä 143,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Jatkoimme tiukkaa kulukuriamme ja hallinnon kulut laskivat 11,8 % pois lukien johdon vaihtumiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Vuodelle 2019 ohjeistamme operatiivisen liikevoittomme per osake (EPRA EPS) olevan 0,155 ja 0,175 euron välillä.

Vuoden 2018 aikana jatkoimme kiinteistökantamme keskimääräisen laadun parantamista ja divestoimme viisi toissijaista kiinteistöä. Käytimme divestoinneista saadut 96 miljoonan euron kokonaistuotot Mölndal Gallerian ja Lippulaivan kehityshankkeisiimme. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin kauppakeskuksiin, jotka sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kasvavilla kaupunkialueilla. Olemme tyytyväisiä, että pääoman kierrättämisemme ansiosta viisi suurinta kiinteistöämme kattavat 40 % kiinteistökantamme arvosta jo nyt. Taseen vahvistaminen on edelleen yhtiön keskeinen painopiste.

Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja toimialalla on nähtävissä selkeä ero parhaiden ja toissijaisten kiinteistöjen välillä. Nykyisessä toimintaympäristössä meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota kiinteistöjemme arvon maksimointiin. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme, että operatiivisella henkilöstöllämme on tarvittavat resurssit, jotta he voivat olla enemmän paikalla kiinteistöissämme. Olemme tunnistaneet konkreettisia toimenpiteitä kiinteistöjen johtamisen sekä organisaation parantamiseksi ja olemme jo aloittaneet näiden muutosten toteuttamisen. Nämä parannukset tekevät toiminnoistamme johdonmukaisia, mahdollistavat tiettyjen liiketoiminta-alueiden kasvattamisen ja koko Pohjoismaiden tason mittakaavaetujen hyödyntämisen. Lisäksi kiinnitämme edelleen huomiota pääoman kohdentamiseen ja haluamme varmistaa, että pääomaa hoidetaan hyvin.

Ensimmäiset viikkoni Cityconin toimitusjohtajana ovat olleet varsin myönteinen kokemus ja odotan innolla yhtiön kehittämistä edelleen yhdessä tiimin kanssa."

Lähde: Cityconin tilinpäätöstiedote 2018