Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel:

”Strategisena tavoitteenamme on keskittyä kasvavilla kaupunkialueilla sijaitseviin monipuolisiin kauppakeskuksiin. Vuoden kolmannella neljänneksellä jatkoimme strategiamme toteuttamista ja avasimme uusimman kauppakeskuksemme Mölndal Gallerian suur-Göteborgin alueella Ruotsissa. Uudessa kauppakeskuksessamme on 26 000 neliömetriä liiketilaa, ravintoloita ja palveluita ja se sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä Mölndalin kasvavan kaupungin sydämessä. Mölndal Galleria on erinomainen osoitus Cityconin strategian toteuttamisesta; kierrätämme pääomaa ja käytämme sitä korkealaatuisten kohteiden hankintaan kasvavilla urbaaneilla alueilla. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, miten hyvin paikalliset asukkaat ovat ottaneet uuden kauppakeskuksen vastaan ja olemme vakuuttuneita, että keskuksesta tulee ympäröivän yhteisön kohtaamispaikka.

Liiketoimintamme kehittyi tammi-syyskuussa 2018 odotustemme mukaisesti. Operatiivisen liiketoimintamme kehitys oli vakaata, mutta operatiivinen tuloksemme (EPRA earnings) laski 0,123 euroon divestointien ja negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi. Hallinnon kustannukset laskivat kuitenkin selvästi tarkan kulukurimme ansiosta. Katsauskauden aikana nettovuokratuottomme olivat 161 miljoonaa euroa ja pro forma vertailukelpoiset nettovuokratuottomme, jotka sisältävät Ison Omenan ja Buskerudin kauppakeskukset huhti-syyskuulta, kasvoivat 0,8 %.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana uudelleenrahoitimme menestyksekkäästi osan vuonna 2020 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastamme. Elokuussa laskimme liikkeelle 300 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan, josta suurimman osan käytimme vuonna 2020 erääntyvän 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun. Näiden toimenpiteiden ansiosta vähensimme vuoden 2020 rahoitusriskiä. Samallakeskikorkomme laski 2,36%:iin ja keskimääräinen laina-aikamme ylittää nyt selvästi yli 5 vuoden tavoitteemme. 

Vähittäiskaupan alalla on nähtävissä selvä ero parhaiden ja muiden kiinteistöjen välillä. Myös me näemme kiinteistöportfoliossamme edelleen tämän jakautumisen. Parhaat urbaanit kauppakeskuksemme kehittyivät edelleen hyvin tammi-syyskuussa 2018, kun taas toissijaisissa kauppakeskuksissa kehitys oli heikompaa. Tästä johtuen sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos tammi-syyskuun 2018 aikana oli -54,2 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa laskusta Suomessa ja Norjassa. Alhaisempien kiinteistöjen arvojen ja korkeamman lainamäärän vuoksi luototusaste(LTV) nousi 48,2 %:iin syyskuun lopussa. Luototusasteen alentaminen on edelleen keskeinen prioriteettimme ja tavoitteenamme on myydä kiinteistöjä 200-400 miljoonalla eurolla lähivuosien aikana. Käytämme divestoinneista saadut tulot taseemme vahvistamiseen.

Kolmen vuosineljänneksen ja ilmoitettujen divestointien jälkeen olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) olevan 0,1575 – 0,1675 euroa koko vuodelle 2018.”

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus, tammikuu-syyskuu 2018