Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel:

”Strategisena tavoitteenamme on keskittyä monipuolisiin kauppakeskuksiin kasvavilla kaupunkialueilla. Tästä johtuen jatkoimme edelleen työtämme portfoliomme keskimääräisen laadun parantamisessa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Strategiamme mukaisesti olemme tänä vuonna jatkaneet pääoman kierrättämistä ja ilmoittaneet neljän toissijaisen kohteen myynnistä. Näistä divestoinneista saadut tuotot olivat yhteensä noin 80 miljoonaa euroa, jotka käytimme kehitys- ja laajennushankkeisiimme. Tavoitteenamme on myydä kiinteistöjä 200-400 miljoonalla eurolla lähivuosien aikana. Käytämme divestointien tuotot taseemme vahvistamiseen ja kehityshankkeisiimme. Kehityshankkeemme ovat olleet onnistuneita ja Iso Omena on erinomainen esimerkki hyvin toimivasta lippulaivakohteesta kehityshankkeen valmistuttua. Se on myös loistava esimerkki, kuinka ympäröivän yhteisön palvelut yhdistetään kauppakeskukseen. Kävijämäärät kaksinkertaistuivat ja vuokralaisten myynnit kasvoivat 30 % vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna edellisvuoteen. Odotamme myös kovasti seuraavan lippulaivakohteemme Mölndal Gallerian avautumista syyskuun 2018 lopulla Göteborgissa.

Liiketoimintamme kehittyi odotustemme mukaisesti tammi-kesäkuussa 2018. Olimme tyytyväisiä operatiivisen liiketoimintamme vakaaseen kehitykseen, vaikka operatiivinen tuloksemme (EPRA earnings) laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana divestointien ja negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi 0,081 euroon. Kokonaisuudessaan nettovuokratuottomme olivat 108 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Tammi-kesäkuusta 2018 lähtien aloitimme pro forma vertailukelpoisen nettovuokratuoton esittämisen, mikä pitää sisällään Ison Omenan ja Buskerudin kauppakeskukset huhti-kesäkuulta 2018. Pro forma vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 %, mikä kuvastaa Ison Omenan hyvää kehitystä ja sen vaikutusta lukuihimme. Pois lukien Ison Omenan ja Buskerudin vaikutus, vertailukelpoiset nettovuokratuotot laskivat 0,4 % tammi-kesäkuun 2018 aikana. Lisäksi olimme tyytyväisiä Ruotsin liiketoimintamme hyvään kehitykseen. Muissa toimintamaissa liiketoimintamme kehittyi vaimeammin. Taloudellinen vuokrausaste parani 0,3 prosenttiyksikköä, mutta toissijaisten kohteiden vuokratasoissa on edelleen nähtävissä painetta, erityisesti Suomessa. Hallinnon kulut laskivat huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta.

Vähittäiskaupan alalla on nähtävissä selvä eroavaisuus parhaiden ja toissijaisten kiinteistöjen välillä. Myös me näemme tämän jakautumisen kiinteistöportfoliossamme. Parhaat urbaanit kauppakeskuksemme kehittyivät edelleen hyvin vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun taas toissijaisissa kauppakeskuksissa kehitys oli heikompaa. Tästä johtuen tammi-kesäkuun 2018 aikana sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon muutos oli -34 miljoonaa euroa johtuen laskusta Suomessa ja Norjassa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon ja ilmoitettujen divestointien jälkeen olemme täsmentäneet ohjeistustamme. Odotamme osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) olevan 0,155 – 0,170 euroa koko vuodelle 2018.”

Lähde: Cityconin puolivuosikatsaus, tammikuu-kesäkuu 2018