Tulevaisuuden näkymät

Citycon odottaa vuoden 2017 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) muuttuvan -1–9 miljoonalla eurolla ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan -4–5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa  osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,165–0,175 euroa.

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan ja jo allekirjoitettuihin sopimuksiin divestoinneista, jotka on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 aikana, sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin  osavuosikatsaus, tammikuu-syyskuu 2017