Tulevaisuuden näkymät

Aiemmin
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,1575 - 0,1675 0,155 - 0,170
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit)1) Me -14 - -5 -14- -1
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)1) Me -12- -3 -14 - -1

1)Muutos verrattuna viime vuoteen

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Ohjeistus vuodelle 2018 sisältää noin -5 miljoonan euron vaikutuksen heikommista valuuttakursseista. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus, tammikuu-syyskuu2018