Tulevaisuuden näkymät

Aiemmin
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) EUR 0,155 - 0,170 0,155 - 0,175
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit)1) Me -14 - -1 -15 - +1
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)1) Me -14 - -1 -14 - +4

1)Muutos verrattuna viime vuoteen

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Ohjeistus vuodelle 2018 sisältää -4 miljoonan euron vaikutuksen heikommista valuuttakursseista. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin  puolivuosikatsaus, tammikuu-kesäkuu 2018