Tulevaisuuden näkymät 2019

Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) 0,775 - 0,875 euroa*
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 188-206 miljoonaa euroa
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 138-156 miljoonaa euroa


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin tilinpäätöstiedote 2018

*Cityconin aiempia tulevaisuuden näkymiä vuoden 2019 osakekohtaisesta operatiivisesta tuloksesta (EPRA EPS, basic) päivitetty vastaamaan yhtiön osakkeiden lukumäärän muutosta

Päivitetty

24.06.2019