Tulevaisuuden näkymät 2019

Aiemmin
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) 0,79-0,82 euroa 0,785 - 0,850 euroa
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 190-195 miljoonaa euroa 189-200 miljoonaa euroa
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 141-146 miljoonaa euroa 140-151 miljoonaa euroa


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus Q3/2019

Päivitetty

24.10.2019