Tulevaisuuden näkymät 2019

Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) 0,785 - 0,850 euroa
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 189-200 miljoonaa euroa
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 140-151 miljoonaa euroa


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus H1/2019

Päivitetty

11.07.2019