Tulevaisuuden näkymät 2020

Cityconin hallitus on päättänyt päivittää Cityconin ohjeistuskäytäntöä hybridilainan liikkeeseen laskemisen seurauksena. Määritelläkseen hybridilainan korkojen vaikutuksen, Citycon muuttaa tulevaisuuden näkymien esittämistapaansa. Vuodesta 2020 lähtien Cityconin tulevaisuuden näkymät sisältävät operatiivisen liikevoiton (direct operating profit) ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) lisäksi oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA EPS). Oikaistut EPRA tunnusluvut esitetään huomioiden kaikki hybridilainan korkokulut.

Cityconin tulaivauuden näkymät vuodelle 2020

Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) 0,815-0,915 euroa
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) 191-209 miljoonaa euroa
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) 0,720-0,820 euroa


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Lähde: Cityconin tilinpäätöstiedote Q4/2019

Päivitetty

07.02.2020