Tulevaisuuden näkymät 2020

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2020  (4.8.2020)

Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 171–189 miljoonaa euroa, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan (adjusted EPRA EPS) 0,610–0,710 euroa.

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja että toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Aiemmat näkymät

Citycon Oyj arvioi 26.3.2020, että sen näkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet ja perui 6.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020.


Lähde: Osavuosikatsaus Q2/2020

Päivitetty

04.08.2020