Tulevaisuuden näkymät 2020

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2020  (4.11.2020)
 

Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 178-185 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,740-0,780 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,650-0,690 euroa.
 

 

 

 

Aiemmin

Operatiivinen liikevoitto
(Direct operating profit)

Me

178-185

171-189

Osakekohtainen operatiivinen tulos
(EPRA EPS)

EUR

0,740-0,780

0,710-0,810

Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos
(adjusted EPRA EPS)

EUR

0,650-0,690

0,610-0,710

 

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.


Aiemmat näkymät (4.8.2020)
Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 171–189 miljoonaa euroa, osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) olevan 0,710-0,810 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen olevan (adjusted EPRA EPS) 0,610–0,710 euroa.

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja että toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.


Lähde: Osavuosikatsaus Q3/2020

Päivitetty

04.11.2020