Varsinainen yhtiökokous 2018 


Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.3.2018 kello 12.00 alkaen.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erikseen hallituksen kutsuttua varsinaisen yhtiökokouksen koolle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa Citycon Oyj:n hallitukselle sähköpostitse legal@citycon.com tai kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo 31.1.2018 mennessä.