Varsinainen yhtiökokous 2019

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään keskiviikkona 13.3.2019 kello 12.00 alkaen. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erikseen hallituksen kutsuttua varsinaisen yhtiökokouksen koolle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa Citycon Oyj:n hallitukselle sähköpostitse legal@citycon.com tai kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo 31.1.2019 mennessä.