Varsinainen yhtiökokous 2020

 Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 17.3.2020 klo 12.00.
 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä ilmoittamalla asiasta yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com  tai kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo 31.1.2020 mennessä.
 
Citycon julkaisee yhtiökokouskutsun, joka sisältää ehdotuksen kokouksen asialistaksi, ja kokoukselle esitettävät asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.