Osakepääoma

Osakepääoma


Cityconilla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 259 570 510,20 euroa ja rekisteröityjen, täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä on 889 992 628 .

Osakkeiden määrän ja osakepääoman kehitys