Osakepääoma

Cityconilla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 259 570 510,20 euroa ja rekisteröityjen, täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä on 177 998 525.

Osakkeiden määrän ja osakepääoman kehitys