Osakepääoma


Cityconilla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 259 570 510,20 euroa ja rekisteröityjen, täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä on 889 992 628 .

Osakkeiden määrän ja osakepääoman kehitys