Cityconin integroitu

vuosikertomus 2017

Cityconin integroitu

vuosikertomus 2017

Cityconin integroitu

vuosikertomus 2017

Cityconin integroitu

vuosikertomus 2017

  Luomme urbaanien paikallisyhteisöjen keskuksia

  Vuonna 2017 jatkoimme strategiamme toteuttamista keskittymällä entistä enemmän monipuolisiin, kasvavilla kaupunkialueilla sijaitseviin kauppakeskuksiin. Kauppakeskuksemme ovat aitoja yhteisöjen keskuksia ja kohtaamispaikkoja, joihin tullaan ostoksille, käyttämään palveluita, harrastamaan ja viihtymään. Uudenaikaisista kauppakeskuksista on yhteys joukkoliikenteeseen, ja niissä on mukava käydä sekä viihtyisä viipyä.

  Tulevaisuuden vastuullinen kauppakeskus

  Uudenaikaiset kauppakeskukset ovat vilkkaita urbaaneja kohtaamispaikkoja: ne ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiyhteisönsä kanssa. Ympäristöystävälliset kauppakeskukset tarjoavat viihtyisiä ja turvallisia tiloja sekä vuokralaisille että asiakkaille.

  Tomorrow's sustainable shopping centre

  Lue lisää tulevaisuusvisiostamme vuosikertomuksestamme.

  Päivitetty vastuullisuusstrategiamme

  Vastuullisuusstrategiamme

  Vuonna 2017 päivitimme vastuullisuusstrategiamme. Strategiassamme pyritään määrittämään selkeät ja perustellut vastuullisuusprioriteetit, jotka luovat arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Ohjenuoranamme on ollut etsiä asioita, joihin voimme vaikuttaa suoraan. Prioriteettimme kattaa liiketoimintaamme liittyvät näkökohdat ja sidosryhmillemme, ympäristölle sekä toimintayhteisöillemme tärkeimmät teemat. Strategiassamme määritetään pitkän aikavälin, vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet ja seuraavien kolmen vuoden strategiset toimenpiteet, jotka ohjaavat meitä kohti päätavoitteita.

  Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme ja toimenpiteistämme integroidusta vuosikertomuksestamme.