Citycon Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi

Pörssitiedotteet - 17.2.2020

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   17.2.2020 klo 15.30 

Citycon Oyj on 17.2.2020 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 12 804 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhdelle yhtiön avainhenkilölle kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella ansaitun palkkion maksamiseksi luovutettiin yhteensä 5 304 osaketta ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaitun palkkion maksamiseksi luovutettiin yhteensä 7 500 osaketta kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Citycon Oyj:n hallitus päätti 16.4.2019 yhteensä enintään 171 300 yhtiön oman osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta useassa erässä vuosina 2019–2021 yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden sekä sovittujen erokorvausten maksamiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Citycon Oyj:n yhtiökokouksen 13.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutus ja rekisteröinti vastaanottajan arvo-osuustilille tapahtui 17.2.2020, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin.

Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2018–2020 ja sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää 2015 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksistä.


Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 3 337 omaa osaketta.

Espoo, 17.2.2020


CITYCON OYJ

 

Lisätiedot:
Valtteri Piri
IR and Legal Specialist
Puh. 050 570 1022
valtteri.piri@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi