Citycon päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä

Pörssitiedotteet - 23.2.2018

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   23.2.2018 klo 17.50

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2018—2020 ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018—2020.

Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden hankkimiseen ja saamiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018—2020

Uudessa ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018—2020 on kolme sitouttamisjaksoa, kalenterivuodet 2018—2019, 2019—2020, 2020—2021. Osallistuminen tähän järjestelmään ja palkkion saaminen edellyttävät, että avainhenkilö sijoittaa yhtiön osakkeisiin ennalta määritetyn prosenttiosuuden yhtiön suorituspalkkiojärjestelmästä sitouttamisjaksoa edeltävänä kalenterivuonna ansaitusta suorituspalkkiosta (”osakeomistusvelvollisuus”). Jos avainhenkilön osakeomistusvelvollisuus on täyttynyt ja hänen työ- tai toimisuhteensa on voimassa Citycon-konserniin kuuluvassa yhtiössä palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita osakeomistusvelvoitteen alaisilla osakkeilla.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän perusteella sitouttamisjaksolta 2018—2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa. Lisäksi palkkio sisältää rahana maksettavan osuuden, jolla katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiot sitouttamisjaksolta 2018-2019 maksetaan 2020.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018—2020

Uuden sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018—2020 palkkiot voidaan allokoida vuosina 2018—2020. Palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä ja se maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttamisjakson pituus on 12—36 kuukautta palkkion allokoinnista.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018—2020 on suunnattu vain valikoiduille avainhenkilöille, pois lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Tämän järjestelmän perusteella vuosina 2018—2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Citycon Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veronluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden.

Espoo, 23.2.2018

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, Toimitusjohtaja
Tel. +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.