Citycon päätti kvartaalivarojenjaosta

Pörssitiedotteet - 20.3.2018

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   20.3.2018 klo 15.55

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2018 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0225 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääoman palautus maksetaan 29.3.2018.

29.3.2018 maksettavan varojenjaon jälkeen Cityconin hallituksen jäljellä oleva valtuutus varojenjakoon on 0,0975 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Helsinki, 20.3.2018


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com  

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi