Citycon suunnittelee osakkeidensa yhdistämistä

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   15.2.2019 klo 18.25

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) suunnittelee Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä siten, että jokaiset viisi Yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split). Cityconin hallitus ehdottaa osakkeiden yhdistämistä 13.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Cityconin hallituksen ehdotus löytyy kokonaisuudessaan Yhtiön verkkosivulta www.citycon.com/fi sekä myöhemmin 15.2.2019 julkaistavasta yhtiökokouskutsusta. Tämä tiedote sisältää pääkohdat mainitusta hallituksen ehdotuksesta.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan. Järjestely edellyttää Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä.

Osakkeiden yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Se ei alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa eikä vaikuta tilikaudelta 2018 mahdollisesti jaettavan pääoman palautuksen ja/tai osingonmaksun kokonaismäärään tai maksuaikatauluun.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa jokaiselta Cityconin osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä kertoimella 4/5, eli jokaista viittä olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat kootaan yhteen, myydään ja maksetaan kyseisille osakkeenomistajille rahana. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki Yhtiön osakkeet. Tällöin osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat. Muilta osin lunastus suoritetaan vastikkeetta. Vastikkeetta lunastettavien osakkeiden, jotka mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä, määrä on yhteensä enintään 711 994 100 osaketta lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Osakkeiden yhdistämispäivä, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on 15.3.2019. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämispäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään arviolta 18.3.2019. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 18.3.2019. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 25.3.2019.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että se päättäisi kumota aikaisemmat hallituksen valtuutukset päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeusien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta ja korvaisi nämä uusilla valtuutuksilla, joissa on huomioitu osakkeiden yhdistämisen seurauksena vähentynyt osakkeiden kokonaislukumäärä.

Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä, hallitus muuttaa Yhtiön osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Yhtiö mitätöi tarvittaessa osakkeitaan sellaisen määrän, että Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on ennen yhdistämistä viidellä jaollinen. Tämänhetkisen Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella Yhtiö on tänään päättänyt osakkeenomistajansa pyynnöstä kolmen osakkeensa mitätöimisestä.

Espoo, 15.2.2019

CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme