Merkintäetuoikeusannista johtuvat muutokset Cityconin optio-ohjelman 2004 ja pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoihin

CITYCON OYJ Pörssitiedote 10.9.2007 klo 10.00 Cityconin hallitus on aiemmin tänään julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta, enintään 27 594 782 uuden osakkeen osakeannista. Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainan haltijoiden sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Cityconin hallitus on tänään päättänyt osakeannin johdosta optio-oikeuksien ja pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoihin tehtävistä muutoksista. Vuoden 2004 optioehtojen mukaisesti optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintoja ja määrää muutettiin siten, että kaikki vuoden 2004 optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään 1,2127 osaketta ja että osakekohtainen merkintähinta 2004 A optio-oikeuksilla on 2,3432 euroa, 2004 B optio-oikeuksilla 2,7308 euroa ja 2004 C optio-oikeuksilla 4,4313 euroa. Merkintähintoja alennetaan puolella tulevaisuudessa mahdollisesti päätettävien osakekohtaisten osinkojen määrästä. Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään lähimpään täyteen senttiin. Edellä esitetyt muutokset optioehtoihin tulevat voimaan 10.10.2007 edellyttäen, että osakeanti toteutuu suunnitellusti. Koska yhtiön vuoden 1999 optio-ohjelma ehtojensa mukaisesti päättyy 30.9.2007, osakeannilla ei ole vaikutusta kyseisen optio-ohjelman ehtoihin. Yllä mainittujen muutosten lisäksi Cityconin hallitus päätti tarkistaa 22.8.2006 listatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 6(b)(iv) mukaisesti 4,3432 eurosta 4,20 euroon. Vaihtohinnan muutos tulee voimaan 4.10.2007 edellyttäen, että osakeanti toteutuu suunnitellusti. Helsinki 10.9.2007 CITYCON OYJ Petri Olkinuora Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi This press release has not been prepared for the purpose of an offer of, solicitation of an offer, or any similar acts to buy or subscribe for, securities of the issuer, and, in particular, does not constitute an offer or a solicitation of an offer for securities of the issuer in or to residents of the United States, Canada, Japan, or Australia.

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme