Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa

Citycon pyrkii toimimaan aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmiensä kanssa. Yhtiö haluaa olla selvillä sidosryhmiensä arvoista ja intresseistä sekä odotuksista itseään kohtaan. 

Toimiva vuorovaikutus Cityconin ja sidosryhmien välillä:  

 • lisää läpinäkyvyyttä 
 • edistää tavoitteiden toteutumista
 • vahvistaa molemminpuolista ymmärrystä
 • toimii yhteisenä oppimisprosessina.  


Citycon on määritellyt sidosryhmikseen sellaiset tahot, joihin sen toiminnalla on tai saattaa olla merkittävä vaikutus ja jotka voivat vaikuttaa Cityconin tavoitteiden toteutumiseen.  

Cityconin sidosryhmät ovat: 

 • kuluttajat
 •  vuokralaiset
 • yhteistyökumppanit (palveluntuottajat, tavarantoimittajat, urakoitsijat)
 • omistajat, rahoittajat ja analyytikot
 • henkilöstö
 • viranomaiset ja paikallisyhteisöt
 • media
 • toimiala- ja kansalaisjärjestöt
   

Kiinteistökehityshankkeissa etenkin yhteistyökumppanit, viranomaiset ja paikallisyhteisöt ovat projektiluonteisia sidosryhmiä. 

Cityconin ja sen sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tapoina toimivat sidosryhmäselvitysten lisäksi vuosi- ja osavuosikatsaukset, pörssi- ja lehdistötiedotteet, esittelymateriaalit, yhtiökokoukset, nettisivut, portaali-palvelu, asiakastyytyväisyystutkimukset, tapahtumat kauppakeskuksissa, markkinaselvitykset, kuluttajatutkimukset sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. 

Myös yrityksen edustajien esiintymiset eri tilaisuuksissa, median edustajien tapaamiset, road show:t, lähialueyhteistyö, jokapäiväinen epävirallinen kanssakäyminen, toimialajärjestöissä vaikuttaminen sekä henkilöstön kehityskeskustelut ja henkilöstötyytyväisyystutkimukset ovat Cityconin sidosryhmätoiminnan muotoja. 

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta