Avoin keskustelutilaisuus kauppakeskus Trion ja Lahden keskusta-alueen kehittämiseksi

Kauppakeskus Trio sijaitsee Lahden keskustassa. Lahti on keskikokoinen kaupunki, jonne on Helsingistä matkaa vajaat sata kilometriä. Lahden alueella valtaosa vähittäiskaupan kiinteistöistä sijaitsee keskustan ulkopuolella, mikä on haaste keskustan kilpailukyvylle. Tämä yhdessä verkkokauppojen suosion kasvun kanssa on johtanut siihen, ettei Lahden keskusta ole ihan niin vireä kuin se voisi olla.

Turvattomuuden tunne vahvistuu

Valitettavasti kiristyvä kilpailu ei ole ainoa Lahden keskustaa koetteleva ongelma. Vuoden 2018 talven ja kevään aikana mediassa käsiteltiin runsaasti Lahden keskusta-alueen rikollisuutta ja muita turvallisuusongelmia. Monista alkoi tuntua siltä, ettei keskusta-alueella liikkuminen ole turvallista. Tästä syntyi jo toinen merkittävä haaste Lahden keskusta-alueen kehittämiselle.

Citycon toteutti toukokuussa 2018 verkkokyselyn selvittääkseen, mitä mieltä paikalliset asukkaat ovat Lahden keskustasta ja Trio-kauppakeskuksesta. Kyselytutkimus vahvisti, että ihmiset ovat huolissaan Lahden keskusta-alueen turvallisuudesta eivätkä pidä keskustaa miellyttävänä.

Citycon järjestää keskustelutilaisuuden

Cityconilla oltiin sitä mieltä, että nämä haasteet koskevat kaikkia keskustan toimijoita ja kiinteistöjen omistajia, Lahden kunta mukaan lukien – eivät vain Cityconia. Kyseessä olivat suuremmat asiat kuin se, käykö Triossa riittävästi asiakkaita. Niinpä päätimme tarttua toimeen.

Trion johtoryhmä järjesti keskustelutilaisuuden, johon kutsuttiin tiedotusvälineiden edustajat, kunnan virkamiehet, kaupunkisuunnittelijat ja vartiointialan asiantuntijat sekä tietysti paikalliset asukkaat ja järjestöt.

Otimme ongelmakohdat puheeksi, ja kävimme avointa keskustelua yhdessä muiden asianosaisten kanssa. Kerroimme Trion kohtaamista haasteista ja huomautimme, että muut kiinteistöjen omistajat jakavat kanssamme samat huolet. Mielestämme keskustaan täytyy houkutella lisää asukkaita ja kävijöitä. Tämä lisäisi ihmisten yleistä turvallisuudentunnetta, koska usein juuri tyhjät kadut koetaan turvattomiksi.

Tilaisuus käynnisti vilkkaan ja laaja-alaisen keskustelun kaupunkisuunnittelun teemoista. Olemme yhdistäneet voimamme kaupungin keskusta-alueen kehittämiseksi. Toivomme, että kaikki asianosaiset suhtautuvat nyt avoimemmin uusiin ratkaisuihin, joilla pyritään houkuttelemaan keskustaan lisää asukkaita ja uutta liiketoimintaa.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta