Code of Conduct

 

10 perussääntöä

1. Avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa  
2. Lakien ja määräysten noudattaminen  
3. Korruptiolle ja lahjonnalle ehdoton ei 
4. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistäminen 
5. Sosiaalisen- ja ympäristövastuun kantaminen kaikessa liiketoiminnassa 
6. Turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoaminen työntekijöille 
7. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
8. Järjestäytymisvapauden kunnioittaminen 
9. Lapsi-ja pakkotyövoiman käytön kieltäminen 
10. ​Kaikenlaisen syrjinnän poistaminen työelämästä 
 


Cityconin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ovat yksi yhtiömme hallinnointiperiaatteiden perusasiakirjoista, niissä määritellään Cityconin eettiset periaatteet ja liiketoiminnan normit. Nämä toimintaperiaatteet antavat perustan sille, miten toimimme liiketoiminnassa, ympäristö- ja ihmis- oikeusasioissa sekä suhteissa työntekijöihimme ja muihin sidosryhmiimme. Niissä ohjataan sekä johtoa että muuta henkilöstöä harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Toimintaperiaatteiden mukaisesti Citycon kantaa sille kuuluvan vastuun määräysvallassaan olevissa asioissa kaikilla toiminta-alueillaan.

Toimintaperiaatteita sovelletaan kaikissa toimintamaissa. Edistämme periaatteiden noudattamista sisäisen viestinnän ja koulutuksen avulla.

Lue lisää toimintaperiaatteistamme (Code of Conduct):

Citycon Code of Conduct (ENG)

 

Sidosryhmät

Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan varmistamaan, että myös liikekumppanimme noudattavat Cityconin eettisiä periaatteita. Tarkempien odotustemme viestimiseksi ja jotta yhtenäisiä toimintaperiaatteita noudatetaan, olemme ottaneet käyttöön moninaisia toimia eri sidosryhmillemme:

Vuokralaiset – Code of Conduct -lauseke on sisällytetty vuokrasopimuspohjaan.

Joint venture- ja sijoittajakumppanit – Merkittävissä investointiprosesseissa käytössämme on Code of Conduct -kyselylomake.

Liikekumppanit – Edellytämme kaikilta merkittäviltä liikekumppaneiltamme Cityconin tai vastaavien toimintaperiaatteiden noudattamista Business Code of Conduct –toimintaohjeemme mukaisesti.

Katso Cityconin Business Code of Conduct -dokumentti kokonaisuudessaan:

Business Code of Conduct (FIN)

Business Code of Conduct (ENG)

Business Code of Conduct (SWE)

Business Code of Conduct (EST)

Business Code of Conduct (DEN)

Rikkomuksesta raportointi

Cityconin henkilökunnan velvollisuus on raportoida Cityconin johtohenkilöiden ja työntekijöiden Cityconin Code of Conduct -toimintaohjeiden rikkomisesta tai epäillystä rikkomisesta. Myös Cityconin liikekumppani voi halutessaan raportoida tällaisista rikkomuksista. Cityconin ilmoitusjärjestelmä (Whistleblowing Procedure) sisältää ohjeistuksen ilmoituksen tekemisestä ja kuvauksen ilmoituksen käsittelystä yhtiössä. Ilmiantojärjestelmän avulla rikkomuksiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja ennen kuin vakavaa haittaa yhtiölle tai henkilöille ehtii tapahtua.

Rikkomuksesta voi raportoida täyttämällä oheisen raportointilomakkeen

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti, sovellettavien tietosuoja- ja muiden säännösten mukaisesti.

Rekisteriseloste