Luomme lisäarvoa

Luomme lisäarvoaTALOUS

IHMISET


PANOSTUS

RESURSSIT
 

TULOKSET

Talous: Toiminnallamme on taloudellisia vaikutuksia moniin sidosryhmiin.

Ihmiset: Tarjoamme työyhteisön, joka tukee urakehitystä ja työhyvinvointia.KIINTEISTÖKANNAN KEHITTÄMINEN


PANOSTUS

KAUPPAKESKUKSET
TULOKSET

Olemme urbaanien, monipuolisten kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä.VUOKRAUS


PANOSTUS

VUOKRALAISET
 TULOKSET

Tarjoamme vetovoimaisia kauppapaikkoja vuokralaisille ja menestymismahdollisuuksia kansallisille sekä kansainvälisille brändeille..


BRÄNDIN RAKENTAMINEN


PANOSTUS

KÄVIJÄT
TULOKSET

Tarjoamme sosiaalisia elämyksiä ja parannamme palvelujen sekä tuotteiden saatavuutta.


VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN


PANOSTUS

MUUT SIDOSRYHMÄT & YHTEISKUNTA
TULOKSET

Vahvistamme paikallisyhteisöjen hyvinvointia ja vaikutamme kaupunkikuvan sekä -rakenteen kehittymiseen.