Olennaisuus

Olennaisuus


Cityconille olennaisia alueita tunnistettaessa otettiin huomioon seuraavat tekijät: sidosryhmätoiminnan yhteydessä havaitut näkökohdat, strategiset linjaukset, riskienhallintaohjelma, sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset, kuten trendit, toimialan parhaat käytännöt ja verrokit, kestävän kehityksen viitekehys ja raportoinnin laajuutta koskevat periaatteet.

Kaikki matriisissa esitetyt teemat ovat arvioitu tärkeiksi, teemojen sijoittelu matriisiin perustuu arvioomme niiden vaikutuksista sekä sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä.

Toteutimme syksyllä 2014 laajan sidosryhmätutkimuksen saadaksemme ajankohtaista tietoa sidosryhmiemme näkemyksistä. Kyselyyn osallistui omaa henkilöstöämme, vuokralaisia, omistajia ja analyytikoita, kauppakeskusten asiakkaita, alihankkijoita, toimittajia, viranomaisia sekä toimiala- ja kansalaisjärjestöjä. Näiden tulosten avulla tarkensimme tavoitteitamme. Tässä yhteydessä arvioimme Cityconin vaikutukset ja luokittelimme osan teemoista sellaisiksi, joilla on olennainen merkitys arvoketjuun.

Olennaisuusarvio toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Sen jälkeen arviota on tarkastetu sekä Cityconissa sisäisesti että sidosryhmätutkimusten avulla. Vuonna 2014 prioriteettimatriisi päivitettiin ja se liitettiin osaksi uudistettua vastuullisuusstrategiaamme, joka heijastaa aikaisempaa paremmin konsernin nykyistä strategiaa ja tavoitteita sekä toimintaympäristön muutoksia.