Vastuullinen
  kauppakeskusjohtaminen

  Strategia ja tavoitteet

   

   

  MISSIO

  TAVOITE

  Tarjoamme ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta vastuullisia sekä kestäviä vähittäiskaupan liiketiloja ja ostoskokemuksia.

  Cityconin tavoite on kuulua vastuullisen kauppakeskusjohtamisen edelläkävijöiden joukkoon.

   

   


   

  LÄHESTYMISTAPAMME

  Vastuullinen liikekumppanuus.

   

  Ihmiset

  Erinomainen työpaikka, josta voi olla ylpeä.

  Ympäristö

  Energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset kauppakeskukset.

   

  Yheistö ja kumppanuus

  Urbaanit, monia toimintoja sisältävät kauppakeskukset, joilla on vahvat siteet lähiyhteisöihinsä.

  Vakaat asiakasvirrat vuokralaisille.

   

  Talous

  Pitkäaikaista lisäarvoa osakkeenomistajille.

   


   


  Ihmiset

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET

  • Kannustamme työstään innostuneet ja aikaansaavat työntekijät toimimaan yhtenäisesti.
    
  • Tarjoamme erinomaisen työympäristön, jossa tuetaan ammatillista kasvua ja palkitaan hyvistä suorituksista.
  • Kehitämme One Cityconia jatkamalla Norjan liiketoimintojen integrointia ja parhaiden käytäntöjen yhtenäistämistä.
    
  • Kehitämme henkilöstön suoritustasoa koulutuksilla, suorituksen johtamisen verkkotyökalun käyttöönotolla ja kannustinohjelmalla.
    
  • Sitoutamme ja kehitämme osaajia tarjoamalla uusia haasteita sekä ottamalla käyttöön Citycon Academy -koulutusohjelman.
    
  • Edistämme läpinäkyvyyttä ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lanseeraamalla uuden yhteisen intranetin.

   

   

   


   


  Ympäristö

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET

  • Sitoudumme kestävään kehitykseen ja pyrimme jatkuvasti parantamaan kauppakeskustemme energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.
    
  • Investoimme rakennusten energiatehokkuuteen ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kiinteistöjen energiantuotannossa ja -hankinnassa.
    
  • Varmistamme rakennusten ympäristöystävällisyyden sisäisten kiinteistöjohtamiskäytäntöjen avulla sekä vertaamalla itseämme alan parhaisiin käytäntöihin.
  • Parannamme kauppakeskustemme energia- ja hiilitehokkuutta.
    
  • Tutkimme ja analysoimme mahdollisuuksia tuottaa kohteissamme uusiutuvaa energiaa, kuten maalämpöä. Testaamme niiden käyttöä pilottiprojekteissa.
    
  • Jatkamme vihreän rakentamisen edistämistä ja hankimme merkittäville kehityshankkeille korkean tason ympäristösertifikaatit.
    
  • Ympäristösertifikaatit suurimmalla osalla olemassa olevista kiinteistöistämme.
    
  • Lisäämme jätteiden kierrätystä.

   

   

   


   


  Yhteisö ja kumppanuus

   

  KÄYTÄNNÖSSÄ

  TAVOITTEET

  • Keskitymme urbaaneihin, monia toimintoja sisältäviin kauppakeskuksiin, jotka tarjoavat vakaita asiakasvirtoja vuokralaisille.
    
  • Sitoudumme lähiyhteisöjemme tukemiseen kaikessa toiminnassamme.
    
  • Luomme yhteisöille lisäarvoa verkostoitumalla ja vuoropuhelulla sekä valikoiduilla yhteistyökumppanuuksilla.
    
  • Olemme vastuullinen liikekumppani ja pyrimme varmistamaan, että myös liikekumppanimme noudattavat tiukkoja eettisiä periaatteita.
  • Jatkamme taloudellisten ja sosiaalisten vaikutuksiemme mittaamista, jotta ymmärrämme toimintamme tärkeimmät vaikutukset yhteisöihimme.
    
  • Edistämme toimintaperiaatteidemme (Code of Conduct) toteutumista entistä paremmin koko arvoketjussa.
    
  • Jaamme aktiivisesti vastuullisuuteen liittyvää tietoa sidosryhmillemme.
    
  • Vahvistamme yheistyön ja liiketoimintatavoitteiden välistä yhteyttä.
    
  • Toteutamme vuosittaisen vuokralaisten tyytyväisyystutkimuksen.

   

   


   


  Talous