CityHub: Ympäristöystävällinen ja tehokas tavaroiden logistiikkajärjestelmä

Citycon tahtoo edistää toimintapaikkojensa yhteisöjen uudelleenjärjestelyä, jonka tavoitteena on saavuttaa vähä- tai nollapäästöinen yhteiskunta. Innovatiivisten logistiikkaratkaisujen kokeileminen ja testaaminen on uusi aluevaltaus tässä kokonaisuudessa.

Citycon käynnisti vuonna 2018 Norjassa Askerin kunnassa sijaitsevassa Trekanten-kauppakeskuksessa konseptitutkimuksen, jossa selvitetään, miten erilaiset logistiikkaratkaisut voivat osaltaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa ilmanlaatua paikallisesti ja vähentää tavaraliikenteen aiheuttamaa melusaastetta. Tutkimus toteutettiin Trekanten-kauppakeskuksen kehitys- ja laajennushankkeen yhteydessä ja se saatiin valmiiksi vuonna 2019. Prosessiin osallistuvat kunta, Citycon, vuokralaiset, logistiikkapalveluiden tarjoajat ja jätehuollon tarjoajat.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa ja näkemystä vaihtoehtoisista menetelmistä tavara- ja raaka-ainekuljetusten järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi siinä pyrittiin antamaan kaupunkisuunnittelun perustaksi konkreettisia suosituksia, joita voidaan käyttää myös hankkeiden toteutuksen rahoitusta haettaessa.

Tutkimus osoitti, että kaupungin keskustassa sijaitseva pieni rahtitoimitusten yhteenkuormaus- ja/tai purkukeskus eli CityHub pystyisi palvelemaan niin suurta määrää asiakkaita, että se olisi taloudellisesti kannattava. Konseptiin kuuluu tärkeänä osana epäorgaanisen jätteen (muovi, pahvi, paperi, lasi jne.) palauttaminen myymälöistä CityHubiin, johon jätepuristimet sijoitetaan. CityHub voi vähentää sekä kauppakeskuksen että Askerin liikekeskustan toimitusten määrää jopa kolmasosalla. Kaupungin keskustassa tapahtuvien toimitusten määrä voisi laskea jopa 70 prosenttia sen mukaan, mitkä toimijat käyttävät CityHubia.

Konsepti voisi tuottaa merkittäviä hyötyjä ympäristölle. Kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt voisivat laskea jopa 60 prosenttia, typen oksidien (NOx) päästöt jopa 27 prosenttia ja karkeat hiukkaspäästöt (PM10) jopa 46 prosenttia. Lisäksi melusaaste vähenisi merkittävästi ja ruuhkat saattaisivat vähentyä.

Citycon pyrkii vuonna 2020 ankkuroimaan konseptin kunnan kanssa, tekemään yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman ja käynnistämään neuvottelut tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta