Energiatehokkuus, hiilijalanjälki, vastuullinen rakentaminen ja ympäristöystävälliset kiinteistöt

Johtamisen päämäärä

Vältämme ilmastovaikutusten aiheuttamista ja pienennämme ilmastovaikutuksiamme. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa sekä pienennämme yhtiön toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Linjaukset ja sitoumukset

Noudatamme yritysten energiakatselmuksia koskevaa lainsäädäntöä. Olemme mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Toimintaamme ohjaavat energiatehokkuutta, hiilijalanjälkeä, uusiutuvanenergian käyttöä ja rakennussertifikaattejakoskevat strategiset tavoitteet.

Uudet rakennukset

Kaikille uusillekehityshankkeille hankitaan ympäristöystävällisen rakentamisen sertifikaatti.Ulkoisten ympäristöluokitusperiaatteidenlisäksi Cityconilla on käytössä myössisäisiä ohjeistuksia.

Olemassa olevat rakennukset

Käytössä on sisäisiä ohjeistuksia ja ulkoisia vertailulukuja.

Vuoden 2022 loppuunmennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use sertifioituja vähintään Good-tasolla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tavoitteet ja tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty sivulla 8 ja Vastuullisuusstrategia kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/lisaarvoa-vastuullisuudella.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena on konsernitason koordinaattori. Vastuullisuusasioista, lakiasioista ja henkilöstöhallinnosta vastaavat johtajat toimivat suoraan toimitusjohtajan tai operatiivisen johtajan alaisuudessa. Ympäristöasioiden johtamista koordinoidaan konsernitasolla, ja tavoitteena on viedä parhaat käytännöt koko konserniin

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjel maan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta