Hiilineutraali jäähdytysratkaisu Buskerud Storsenterissä

  Ymmärrämme, että rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen ylläpitokuluja ja samalla pienentää energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Uskomme, että panostaminen kauppakeskustemme energiatehokkuuteen parantaa kannattavuutta ja lisää kiinteistöjemme houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä. 

Kun Cityconin kauppakeskus Buskerud Storsenteriin Norjassa asennettiin uudet lämpöpumput uudistushankkeen yhteydessä talvella 2017, siitä tuli ensimmäinen kauppakeskus, jossa käytetään hiilidioksidia kylmäaineena koko kiinteistön jäähdytyksessä. Näin jäähdytyksestä tuli hiilineutraalia. Hiilidioksidin käyttäminen kylmäaineena sekä vähentää kylmäaineen mahdollisia vaikutuksia ilmaston     lämpenemiseen että parantaa energiatehokkuutta tehostamalla lämmön talteenottoa ja lämpimän ja viileän ilman siirtämistä rakennuksen sisällä. Buskerud Storsenterin energiankulutus on vähentynyt 34 prosenttia uudistushanketta edeltävään aikaan verrattuna.

Samaa teknologiaa on jo hyödynnetty myös kauppakeskus Linderud Senterissä, ja suunnitelmissa on ottaa samantyyppisiä ratkaisuja käyttöön kahdessa muussa kauppakeskuksessamme Norjassa. 

 

 

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta