Hyvä työnantaja

Johtamisen päämäärä

Vahvistamme työntekijäkokemusta. Mahdollistamme työntekijöille tilaisuuksia ammatilliseen kasvuun ja tarjoamme kaikille terveellisen, turvallisen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan työympäristön.

Linjaukset ja sitoumukset

Meillä on useita toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia, joilla kannustetaan johtoa ja henkilöstöä toimimaan yhtenäisesti:

  • henkilöstöstrategia
  • tasa-arvosuunnitelma
  • työsuojelun toimintaohjelma
  • tulosjohtamisprosessi CODE
  • linjauksia henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen, mukaan lukien kuntoutumisen ja varhaisen puuttumisen mallit
  • toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
  • yrityksen arvot.

One Citycon -yhteistyöryhmä ja paikalliset työsuojelutoimikunnat ovat myös osoituksia sitoutumisestamme yhteistyöhön henkilöstömme kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tavoitteet ja tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty sivulla 8 ja Vastuullisuusstrategia kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/lisaarvoa-vastuullisuudella.

Resurssit ja vastuut

Henkilöstöjohtaja vastaa siitä, että paikalliset HR-tiimit toteuttavat HR-prosessit ja -suunnitelmat kaikissa Cityconin toimintamaissa yhteistyössä johdon kanssa.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Keräämme henkilöstöltä vuosittain palautetta henkilöstökyselyllä, jotta voimme arvioida henkilöstöjohtamisemme vaikuttavuutta ja tuloksia. Kyselyn tulokset käydään läpi ja niiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmat sekä tarvittaessa muutetaan johtamiskäytäntöjä. Laadimme myös erilaisia selvityksiä varmistaaksemme, että työntekijöitä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta