People

  Innostunut henkilöstö on tärkein voimavaramme

  Me Cityconilla uskomme, että taitavat ihmiset tekevät erinomaisen kauppakeskuksen ja että vuokralaistemme
  sekä liiketoimintamme menestyksen edellytys ovat oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä. Innostunut henkilöstö on
  avaintekijä luodessamme dynaamista yrityskulttuuria, joka tuottaa ideoita ja innovaatioita.

  TASAPAINOINEN SUKUPUOLIJAKAUMA

  People gender profileSukupuolijakauma


  Quote
   "Tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen ja ylläpitäminen on meille tärkeää. Haluamme varmistaa,
  että yksilölliset ominaisuudet ja kulttuurierot nähdään työntekijöiden sekä yhtiön menestystä edistävinä tekijöinä."  

  Arvomme

  Lisätietoja vuoden 2016 vuosikatsauksesta