Ihmisten ja liiketoiminnan kasvun tukeminen paikallistasolla

Citycon on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä norjalaisen Folkeuniversitetetin kanssa Bergenissä ja Drammenissa tarjotakseen jatkokoulutusta vuokralaistensa työntekijöille.

Vähittäiskauppa työllistää noin 400 000 norjalaista. Alan työntekijöiden koulutustaso on norjalaista keskitasoa alhaisempi: kahdeksan kymmenestä on käynyt vain peruskoulun tai lukion. Cityconin kauppakeskuksissa tähän on tulossa muutos.

Magasinet Drammen -kauppakeskuksen vuokralaisten työntekijöille alettiin järjestää myynti- ja asiakaspalvelukursseja vuonna 2013. Vuodessa järjestettiin yksi kurssi. Koska kursseista saatu palaute oli positiivista ja yhteistyö toimi hyvin, Citycon päätti lisätä tarjontaa. Vuonna 2018 Citycon tarjosi neljä Folkeuniversitetetin järjestämää taloushallinnon, myynnin ja asiakaspalvelun kurssia. Viime vuosina kursseille on osallistunut yhteensä 50 työntekijää, mikä innosti myös muut Cityconin kauppakeskukset Drammenissa (Torget Vest ja CC Drammen) järjestämään vastaavia kursseja. Vuonna 2018 hanke laajeni Bergenin Oaseniin. Citycon aikoo lisätä kurssien määrää ja laajentaa tarjontaa entisestään vuonna 2019. Yhteistyössä Folkeuniversitetetin kanssa kauppakeskuksen johto on ryhtynyt kartoittamaan työntekijöiden tarpeita. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu liiketalous ja tietotekniikka.

Kauppakeskukset tarjoavat sopivat tilat, joissa kurssi pidetään iltapäivisin tai iltaisin, tavallisimmin 3–4 tuntia viikossa 10–12 viikon ajan. Niin Bergenissä kuin Drammenin kauppakeskuksissakin on havaittu, että kurssien vaikutus ei rajoitu kurssitettavan henkilön ammatilliseen kehitykseen ja kauppakeskuksen kilpailukyvyn paranemiseen.

”Halusin tietää enemmän liiketaloudesta ja siksi ilmoittauduin taloustiedon kurssille, joka pidettiin kerran viikossa kauppakeskuksessa. Tämä on loistava mahdollisuus kaikille työntekijöille myymälästä riippumatta”, kertoi Mona Marie Aase, joka on Dressmannin myymäläpäällikkö Oasenin kauppakeskuksessa Bergenissä.

Folkeuniversitetet vastaa kurssien järjestämisestä Drammenissa ja Bergenissä. Kurssit rahoitetaan valtion KompetansePluss-ohjelmasta, mikä edellyttää, että osallistujien koulutustaso on alhainen ja että koulutus liittyy työpaikkaan ja nykyisiin työtehtäviin. Suoritetusta kurssista saa virallisen todistuksen, joka vastaa oppisopimuskoulutuksesta saatavaa todistusta.

Sen lisäksi, että kurssista saa virallisen todistuksen, jolla voi osoittaa pätevyytensä tietyllä alalla, kurssit ovat vahvistaneet yhteenkuuluvuuden tunnetta kauppakeskuksissa. ”Sitä oppii tuntemaan ihmisiä eri myymälöistä, eri aloilta ja eri kerroksista ihan eri tavalla, kun on usean kuukauden ajan viettänyt yhden illan viikossa yhdessä”, toteaa Cityconin markkinointikoordinaattori Hilde Røren.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta