Kauppakeskusten terveellisyys ja turvallisuus

Johtamisen päämäärä

Kehitämme vuokralaisyhteistyötä ja -viestintää. Varmistamme työntekijöiden, vuokralaisten ja kävijöiden turvallisuutta laaja-alaisella ja tinkimättömällä yhteistyöllä.

Linjaukset ja sitoumukset

Cityconilla on toimintaohjeita ja niihin liittyvää koulutusta, esimerkiksi kriisien varalta. Erilaiset kehitysprojektit ja yhteistyökumppanuudet auttavat meitä varmistamaan kauppakeskustemme turvallisuutta.

Kauppakeskustemme sertifiointi SAFE Retail Destination -standardin mukaisesti. Koko portfolio sertifioidaan vuoteen 2022 mennessä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tavoitteet ja tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty sivulla 8 ja Vastuullisuusstrategia kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta https://www.citycon.com/fi/vastuullisuus/lisaarvoa-vastuullisuudella.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena on konsernitason koordinaattori. Vastuullisuusasioista, lakiasioista ja henkilöstöhallinnosta vastaavat johtajat toimivat suoraan toimitusjohtajan tai operatiivisen johtajan alaisuudessa. Ympäristöasioiden johtamista koordinoidaan konsernitasolla, ja tavoitteena on viedä parhaat käytännöt koko konserniin

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjel maan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta