Lisäarvoa vastuullisuudella

  

Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa alkuvuodesta 2018. Strategiassamme pyritään määrittämään selkeät ja perustellut vastuullisuusprioriteetit, jotka luovat arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Prioriteettimme kattaa liiketoimintaamme liittyvät näkökohdat ja sidosryhmillemme, ympäristölle sekä paikallisille yhteisöillemme tärkeimmät teemat. Strategiassamme määritetään pitkän aikavälin, vuoteen 2030 ulottuvat päätavoitteet sekä kolmen vuoden välein päivittyvät strategiset toimenpiteet, jotka ohjaavat meitä kohti päätavoitteita. Asettamalla päätavoitteet vuodelle 2030 ja päivittämällä säännöllisesti strategisia toimenpiteitä Citycon estää juuttumisen tehtyihin valintoihin ja voi ottaa huomioon viimeisimmän kehityksen ympäristö- ja sosiaalisissa vaikutuksissa. Toukokuussa 2020 Citycon päivitti strategiset toimenpiteet, jotka ulottuvat vuoteen 2023.

Strategiamme perustuu pitkäaikaisten vastuullisuuslupauksiemme neljään prioriteettialueeseen:

HIILINEUTRAALIUS
Vähennämme energiankulutusta ja tuotamme enemmän energiaa itse

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa tuotetaan uusiutuvaa tai talteenotettua energiaa omaan käyttöön.
 • Vuoden 2025 loppuun mennessä Citycon on pienentänyt neliömetrikohtaista energiankulutustaan 10 prosentilla vuoden 2019 tasosta ja 20 prosentilla vuoden 2014 tasosta.
 • Vuodesta 2018 alkaen kaikissa kohteissa käytetään 100 % vihreää sähköä yrityksen omassa kulutuksessa. Vuoteen 2021 mennessä kaikki Cityconin ostama sähkö on vihreää.
 • Vuodesta 2018 alkaen kahta prosenttia nettovuokratuotoista vastaava summa budjetoidaan arvoa lisääviin energiainvestointeihin.

  SAAVUTETTAVUUS

Kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä tapoja liikkua

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa on sähköautojen ja -polkupyörien latausmahdollisuus vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Kaikissa kohteissa kannustetaan ihmisiä pyöräilemään ja testataan erilaisia pyöräilyä edistäviä toimintatapoja. Parhaat käytännöt jalkautetaan kaikkiin kohteisiin.
 • Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään tulevaisuutta ennakoiden yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.
 • Citycon edistää kaikkien kauppakeskustensa esteettömyyttä.


MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS
Asiakkaat, vuokralaiset ja työntekijät viihtyvät kauppakeskuksissamme

Pitkän aikavälin päätavoite: Jatkuvat toimenpiteet turvallisuutta, vieraanvaraisuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä koskevien kokemusten parantamiseksi. 

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Citycon toimii aktiivisesti ja tulevaisuutta ennakoiden luodakseen alalle turvallisuutta koskevan vakioidun toimintamallin. Kaikilla kohteilla on SAFE Retail Destination -turvallisuussertifikaatti vuoden 2022 loppuun mennessä.
 • Nuorten yhteistyö- ja osallisuusprojekteja käynnistetään kaikissa maissa. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa kohteissa on nuoria osallistavia toimia, ja nuorisovartijahanke jalkautetaan kaikkiin maihin vuoden 2022 loppuun mennessä.
 • Kaikki cityconlaiset voivat käyttää yhden päivän vuodessa vapaaehtoistyöhön Cityconin kauppakeskuksissa järjestettävissä yhteisöjä hyödyttävissä tapahtumissa.


ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
Parhaat käytännöt vakiotoimintatavoiksi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Vastuullisuustyölle operatiivisissa tiimeissä asetetaan henkilökohtainen tavoitejärjestelmä.
 • Vastuullisuustoimet Cityconissa toteutetaan selkeiden prosessien mukaisesti. Parhaat käytännöt listataan teknisessä standardissamme, ja niitä sovelletaan kaikissa kehitysshankkeissa.
 • Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use -sertifioituja vähintään Good-tasolla.
 • Kaikki uudet kehityshankkeet saavat vihreän rakennuksen sertifikaatin, jonka vähimmäistaso on BREEAM Excellent. 
 • Citycon palkitsee vuosittain toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat yhtiön vastuullisuusstrategiaa (palkinto voidaan myöntää esimerkiksi vuokralaisille tai yhteisöhankkeille).

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta