Lisäarvoa vastuullisuudella

  

Vuonna 2017 Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa. Strategiassamme pyritään määrittämään selkeät ja perustellut vastuullisuusprioriteetit, jotka luovat arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Ohjenuoranamme on ollut etsiä asioita, joihin voimme vaikuttaa suoraan. Prioriteettimme kattaa liiketoimintaamme liittyvät näkökohdat ja sidosryhmillemme, ympäristölle sekä toimintayhteisöillemme tärkeimmät teemat. Strategiassamme määritetään pitkän aikavälin, vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet ja seuraavien kolmen vuoden strategiset toimenpiteet, jotka ohjaavat meitä kohti päätavoitteita. Uusi vastuullisuusstrategiamme otetiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Strategiamme perustuu pitkäaikaisten vastuullisuuslupauksiemme neljään prioriteettialueeseen:

HIILINEUTRAALIUS
Vähennämme energiankulutusta ja tuotamme enemmän energiaa itse

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa omaan käyttöön.
 • Vuoden 2020 loppuun mennessä Citycon on pienentänyt neliömetrikohtaista energiankulutustaan 15 prosentilla (vuoden 2014 tasosta).
 • Vuodesta 2018 alkaen kaikissa kohteissa käytetään ainoastaan vihreää sähköä.
 • Vuodesta 2018 alkaen kahta prosenttia nettovuokratuotoista vastaava summa budjetoidaan arvoa lisääviin energiainvestointeihin.

  SAAVUTETTAVUUS

Kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä tapoja liikkua

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa on sähköautojen ja polkupyörien latausmahdollisuus.
 • Kaikissa kohteissa kannustetaan ihmisiä pyöräilemään ja testataan erilaisia pyöräilyä edistäviä toimintatapoja. Parhaat käytännöt levitetään kaikkiin kohteisiin.
 • Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään tulevaisuutta ennakoiden yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.
 • Keskitymme raideliikenneyhteyksien äärellä sijaitseviin kauppakeskuksiin.

  MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS

Asiakkaat, vuokralaiset ja työntekijät viihtyvät kauppakeskuksissamme

Pitkän aikavälin päätavoite: Vuokralaisten tyytyväisyys turvallisuuteen, saamansa palveluun ja meidän asiakaspalveluhenkisyyteemme on jatkuvasti yli 90 %. Lisäksi kävijöiden kauppakeskuksessa viettämä aika kasvaa.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Citycon toimii aktiivisesti ja tulevaisuutta ennakoiden luodakseen alalle turvallisuutta koskevan vakioidun toimintamallin.
 • Nuorten yhteistyö- ja osallisuusprojekteja käynnistetään ja erilaisia toimintatapoja testataan. Parhaat käytännöt levitetään kaikkiin kohteisiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa kohteissa on nuoria osallistavia toimia.
 • Tavoitteena on, että kaikki kohteet tarjoavat vuosittain tilojaan vastikkeetta paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yritysten käyttöön ja näin edistävät omistajuuden sekä osallisuuden tunnetta paikallisyhteisössä.
 • Kaikki cityconlaiset voivat käyttää yhden päivän vuodessa vapaaehtoistyöhön Cityconin kauppakeskuksissa järjestettävissä yhteisöjä hyödyttävissä tapahtumissa.


ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
Parhaat käytännöt vakiotoimintatavoiksi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Vastuullisuustyölle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet Cityconin työntekijöille.
 • Vastuullisuustoimien roolit ja vastuut ovat selkeät. Kaikissa kohteissa listataan opitut asiat selkeästi, raportoidaan tuloksista ja otetaan parhaat käytännöt aktiivisesti käyttöön.
 • Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use sertifioituja vähintään Good-tasolla.
 • Kaikille uusille kehityshankkeille hankitaan ympäristösertifikaatti.
 • Citycon palkitsee vuosittain toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat yhtiön vastuullisuusstrategiaa (palkinto voidaan myöntää esimerkiksi vuokralaisille tai yhteisöhankkeille).

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta