Lisäkoulutusta vuokralaisille

Citycon on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä norjalaisen Folkeuniversitetetin kanssa Bergenissä ja Drammenissa tarjotakseen jatkokoulutusta vuokralaistensa työntekijöille. Citycon laajensi yhteistyön vuonna 2019 kahteen Stavangerissa sijaitsevaan keskukseen.

Vähittäiskauppa työllistää noin 400 000 norjalaista. Alan työntekijöiden koulutustaso on norjalaista keskitasoa alhaisempi: Kahdeksan kymmenestä on käynyt vain peruskoulun tai lukion. Cityconin kauppakeskuksissa tähän on tulossa muutos.

Vuokralaisille tarjottava jatkokoulutus on lisääntynyt Cityconin norjalaisissa keskuksissa asteittain. Kaikki alkoi siitä, kun Citycon tarjosi Drammenin Magasinetin vuokralaisilleen yhden myynti- ja palvelukurssin vuonna 2013, ja nyt vuokralaiset voivat ilmoittautua monenlaisille Folkeuniversitetetin tarjoamille kursseille kuudessa Bergenissä, Stavangerissa ja Drammenissa sijaitsevassa keskuksessa. Kurssien teemat keskittyvät taloustieteeseen, myyntiin, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan sekä tietotekniikkataitoihin. Tavoitteena on parantaa vuokralaistemme myymälätyöntekijöiden osaamista.

Kauppakeskukset tarjoavat sopivat tilat, joissa kurssi pidetään aamuisin, iltapäivisin tai iltaisin, tavallisimmin 3–4 tuntia viikossa 10–12 viikon ajan. Palaute on ollut erittäin myönteistä, ja odotamme ilolla yhteistyön jatkamista ja laajentamista tulevina vuosina.
Folkeuniversitetet vastaa kurssien järjestämisestä. Kurssit rahoitetaan valtion KompetansePluss-ohjelmasta, mikä edellyttää, että osallistujien koulutustaso on alhainen ja että koulutus liittyy työpaikkaan ja nykyisiin työtehtäviin. Suoritetusta kurssista saa virallisen todistuksen, joka vastaa oppisopimuskoulutuksesta saatavaa todistusta.

Sen lisäksi, että kurssista saa virallisen todistuksen, jolla voi osoittaa pätevyytensä tietyllä alalla, kurssit ovat vahvistaneet yhteenkuuluvuuden tunnetta kauppakeskuksissa. ”Sitä oppii tuntemaan ihmisiä eri myymälöistä, eri aloilta ja eri kerroksista ihan eri tavalla, kun on usean kuukauden ajan viettänyt yhden illan viikossa yhdessä”, toteaa Cityconin markkinointikoordinaattori Hilde Røren.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta