Citycon

Vastuullisuus Cityconilla

Reilu liiketoiminta

Sidosryhmämme odottavat meidän olevan eettisiä ja vastuullisia – toimimaan oikealla tavalla. Noudatamme järjestelmällisesti toimintamaissamme, Pohjoismaissa ja Baltian alueella, soveltuvia lakeja ja sääntelyä. Sitoutumalla reiluun sekä rehelliseen liiketoimintaan säilytämme maineemme ja lisäämme menestystämme. Strategiamme ja toimintamme huomioi ja noudattaa eettisiä periaatteita, jotka on kuvattu säännöissämme. Code of Conduct -periaatteistamme käy ilmi myös sitoumuksemme omaksua eettiset periaatteet ja jatkuva halumme olla luotettava kumppani kussakin yhteisössä sekä kaikissa liiketoimissamme.