Säätösähkö on ensimmäinen askel kohti energiaälykkäitä rakennuksia

Sähköverkon toiminta edellyttää, että sähkön tuotanto ja kysyntä ovat tasapainossa. Tasapaino säilytetään sähköntuotannon säätämisellä tai kysyntäjoustoilla. Fingrid vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa ja on luonut avoimet markkinat sähkön tuottajille ja kuluttajille ylläpitääkseen sähköverkon tasapainoa. Kysynnän muutoksiin vastataan säätösähköllä. Fingrid maksaa osallistuville kuluttajille korvauksen ylös- ja alassäädöstä.

Citycon on tutkinut IsoKristiinan ja Ison Omenan mahdollisuutta osallistua säätösähkömarkkinoille taajuusreservimarkkinoiden välityksellä säätelemällä kiinteistöjen teknisten järjestelmien energiankulutusta ja mahdollisesti yhdistämällä tähän energiareservien käytön. Suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kysyntä verkossa kasvaa, omat LVI-järjestelmämme, vesijäähdytteiset koneet jne. käyvät hetken pienemmällä teholla ja vapauttavat siten sähköverkon kapasiteettia. Tarvittaessa voimme myös syöttää varageneraattoreiden tuottaman energian sähköverkkoon. Koko Suomen kantaverkkoa ajatellen osallistuminen säätösähkömarkkinoille tarkoittaa sitä, että kysyntäpiikit ovat pienempiä ja niitä on harvemmin, jolloin tarve fossiilisilla polttoaineilla tuotetulle reservienergialle vähenee.

Iso Omena otti marraskuussa 2019 käyttöön Fortumin kaukolämmön kulutusjouston, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi. Kauppakeskus ottaa samalla käyttöön Fortumin Ekoplus-lämmön, joka on tuotettu 100% uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöillä.

Kesästä 2018 alkaen Ison Omenan käyttämä kaukojäähdytys on tuotettu vapaajäähdytyksenä jäähtyneestä jätevedestä. Suomenojan pumppauslaitokselle ostetaan kulutusta vastaava määrä alkuperäistakuumerkittyä, CO2-vapaata sähköä.

Näin ollen Ison Omenan lämmitys ja jäähdytys tapahtuu hiilivapaasti. Citycon ostaa kaiken omaan käyttöön kuluttamansa sähkön vihreänä.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta