Tanska tavoitteiden puolella

Albertslund-kauppakeskus järjesti yhdessä Danmark for Målene  järjestön ja Albertslundin kunnan kanssa kuusi koulutuspäivää, joiden teemat perustuivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Albertslundissa järjestettyihin teemapäiviin kuului esitelmiä ja monenlaisia aktiviteetteja ja kilpailuja sekä lapsille että aikuisille.

Danmark for Målene  järjestön tavoitteena on muuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden korkealentoinen teksti konkreettisiksi toimiksi ja liittää ne päivittäiseen toimintaan, jolloin meistä jokainen voi tehdä osansa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teemapäiväsarja alkoi vastuulliseen kulutukseen ja tuotantoon (tavoite 12) keskittyvällä päivällä ja kierrätykseen ja kiertotalouteen liittyvillä teemoilla. Kävijät saivat kuulla tavaroiden kierrätyksen, jätteen lajittelun ja raaka-aineiden kierrätyksen suuresta vaikutuksesta. Elintarvikemyymälät jakoivat päivän aikana ylijäämäruokaa ja paikallinen ammattikoulu esitteli kierrätystavarasta valmistettuja tuotteita.

 Albertslund-kauppakeskus järjesti kesäkuussa kaksi päivää, joissa keskityttiin terveyteen ja hyvinvointiin (tavoite 3), pakkauksiin resurssina sekä merten tilaan. Esitykset ja aktiviteetit liittyivät pyöräilyyn ja muihin terveellisiin tapoihin, joista on hyötyä ihmiselle, asuinkunnalle, ympäristölle ja maailmalle. Kävijät saivat myös tietoa ruokavalion merkityksestä maahan ja terveyteen.

Syyskuun teemapäivissä keskityttiin tavoitteeseen 13, ilmastotekoja, ja 7, edullista ja puhdasta energiaa. Kävijät oppivat, miten tavalliset kansalaiset voivat auttaa suitsimaan ilmastonmuutosta ja kuinka energiaa voi säästää kotona, tien päällä ja kaupungissa.

Danmark for Målene  järjestö pyrkii aktivoimaan kansalaisia, kuntia, yrityksiä, oppilaitoksia, organisaatioita jne. kaikkialta Tanskasta toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, niiden saattamiseksi osaksi arkea ja toimintakumppanuuksien muodostamiseksi.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta